Home  /  2015  /  srpanj

Elektroinstalacijski materijal

Novosti - skbm.ba
20. srpnja 2015.

Home  /  2015  /  srpanj

Usluge servisiranja 5 (pet) respiratora tip Savina, 3 (tri) respiratora Evita XL, anesteziološkog aparata Primus i potrošni materijal za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje i servis transportnog inkubatora TI 500 Globe Trotter i potrošni materijal za potrebe Klinike za dječje bolesti, SKB Mostar.

Novosti - skbm.ba
13. srpnja 2015.

Home  /  2015  /  srpanj

Usluga redovnog godišnjeg servisa Stöckert strojeva srce-pluća(HLM)

Novosti - skbm.ba
13. srpnja 2015.

Home  /  2015  /  srpanj

Nabava bravarskog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
1. srpnja 2015.