Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za nabavu i ugradnju ekspanzijskog modula

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja LOT 4 – Uređaji i oprema POLIKLINIKE , DIJAGNOSTIKA I DNEVNA BOLNICA

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja LOT 3 – Uređaji i oprema STACIONAR

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-LOT 5 – Uređaji i oprema INTERVENCIJE I INTEZIVNA 2

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-LOT 1 -Uredaji i oprema INTENZIVNA 1

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-LOT 2 Uređaji i oprema DNEVNA BOLNICA

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
20. studenoga 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
16. studenoga 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
14. studenoga 2023.