Home  /  2018  /  svibanj

Ultrazvučne škare SonoSurg za laparoskopiju za potrebe OP trakta SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
9. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Konkurentski postupak javne nabave tonera i tinte ya printere, fax i copy aparate za godišnje, sukcesivne potrebe Centra za informatiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Obavijesti o nabavi broj 329-7-1-49-3-16/18, objavljena na Portalu javnih nabava dana 04.04.2018.godine, se poništava.

Novosti - skbm.ba
8. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Nabava operacijskog mikroskopa za potrebe neurokirurške Operacijske dvorane Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
7. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave sonde površnih tkiva 11 MHz LOGIQP6PRP GE Healthcare za postojeći UZV uređaj marke LOGIQP6PRP GE Healthcare za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o., M. Tita, 237, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
7. svibnja 2018.

Home  /  2018  /  svibanj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave aparata za sterilno uvezivanje krvnih vrećica za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka INEL d.o.o., Polog bb 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
4. svibnja 2018.