Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba zaštite

Služba zaštite

Gordan Soldo, dipl.ing.
Voditelj Službe: Gordan Soldo, dipl. ing.
Kontakt: 036/336-158;   Fax.: 036/336-158
E-adresa: zastita@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (pored glavnog objekta SKBM)

Služba zaštite SKB Mostar formirana je i osnovana početkom 2010. godine reorganizacijom kadrovske službe.

Iz kadrovske službe odvajaju se samostalni referati:  zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite od zračenja i portiri prelaze u Službu zaštite. Povezanošću svih navedenih  referata u jednu zajedničku službu dobije se visok stupanj sigurnosti za ljude i imovinu.

Služba se sastoji iz više organizacijskih jedinica i to:

  • Odsjek za protupožarnu zaštitu                     036/336-464  
  • Odsjek za zaštitu na radu                               036/336-464 036/336-559
  • Odsjek za fizičku i tehničku zaštitu                036/336-464  

Odsjek za protupožarnu zaštitu obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara kroz: redovite obilaske i preglede, obuku uposlenika iz oblasti zaštite od požara, periodične preglede i  ispitivanja (sredstava rada i  opreme, vatrogasnih aparata, vatrodojavnog sustava, električnih instalacija, gromobranskih instalacija, hidrantske mreže i dr.), u propisanim rokovima i sukladno zakonskim odredbama.

Odsjek za zaštitu na radu zadužen je za: praćenje stanja zaštite na radu redovitim obilascima i pregledima, provođenje i pravilnu primjenu općih akata, zakonskih i drugih propisa, pravila i odredbi iz oblasti zaštite na radu i prilagođavanje istih potrebama SKB Mostar uz kreiranje planova i mjera zaštite, obuke djelatnika, vođenja svih propisanih evidencija kao i pregled, ispitivanje i evidentiranje sigurnosti radnog okruženja, sredstava za rad i opreme te suradnju s inspekcijskim organima.

Odsjek za fizičku i tehničku zaštitu  je ustrojem i organizacijom unutarnja zaštitarska služba koja obavlja poslove fizičke i tehničke zaštite vlastitog službenog prostora, objekata, ljudi i imovine SKB Mostar i to u turnusima od 0-24 sata, koja djeluje na tri lokacije :

  • lokacija Bijeli Brijeg,
  • lokacija u ulici Kralja Tvrtka – gdje je smješteno Ravnateljstvo, Klinika za kožne i infektivne bolesti,
  • i lokacija u ulici Višeslava Humskog – gdje je Klinika za psihijatriju.