Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba zaštite

Služba zaštite

Gordan Soldo, dipl.ing.
Voditelj Službe: Gordan Soldo, dipl. ing.
Kontakt: 036/336-158;   Fax.: 036/336-158
E-adresa: zastita@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (pored nove zgrade SKBM)

Služba zaštite formirana je i osnovana početkom 2010. godine reorganizacijom kadrovske službe.

Iz kadrovske službe odvajaju se samostalni referati:  zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite od zračenja i portiri prelaze u službu zaštite. Povezanošću svih navedenih  referata u jednu zajedničku službu dobije se visok stupanj sigurnosti za ljude i imovinu.

Ustrojem i organizacijom od portira je ustrojena Unutarnja služba zaštite ljudi i imovine – zaštitarska služba. Unutarnja služba zaštite obavlja poslove od zajedničkog interesa za cijelu SKB Mostar i to u turnusima od 0-24 sata, koja djeluje na tri lokacije :

 • lokacija Bijeli Brijeg,
 • lokacija u ulici Kralja Tvrtka – gdje je smješteno Ravnateljstvo, Klinika za kožne i infektivne bolesti i
 • lokacija u ulici Višeslava Humskog – gdje je Klinika za psihijatriju.

Rad zaštitarske službe odvija se u turnusima sa jednim voditeljem smjene u jednom turnusu za sve tri navedene lokacije. Referat zaštite od požara organiziran je preventivno preko referenta zaštite, a interventno preko zaštitara i dežurnih uposlenika u službi održavanja električari i dr.

Poslovi zaštite na radu obavljaju se preventivno te redovnim obilascima i pregledima. Zaštita od zračenja organizirana je stalnim mjerenjima  zračenja ljudi i prostora  te redovnim liječničkim pregledima koje organizira referent za zaštitu od zračenja.

Prema prijedlogu nove sistematizacije i ustroju, u Služba zaštite su i:

 • Stručni suradnik za zaštitu od požara  – vatrogasac profesionalni
 • Stručni suradnik za zaštitu na radu
 • Stručni suradnik za zaštitu od zračenja
 • Unutarnja služba zaštite ljudi i imovine – zaštitari:
  a) Zapovjednik službe fizičke i i tehničke zaštite
  b) Voditelji smjene zaštitara
  c) Zaštitari fizičke i tehničke zaštite.