Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za infektivne bolesti

Klinika za infektivne bolesti


Predstojnica Klinike: prim. prof. dr. sc. Svjetlana Grgić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Nives Vasilj, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-581, 036/336-547, 036/336-560;        Fax.: 036/328-072
E-adresa: infektivno@skbm.ba
Adresa: Ulica Kralja Tvrtka b.b. (zgrada stare Kirurgije)

Odjel za zarazne bolesti od 2008. godine stječe status Klinike za infektivne bolesti. Spektar kliničkih dijagnoza bolesnika koji se danas liječe u Klinici je vrlo širok. To su prije svega sepse, infekcije središnjega živčanoga sustava, teške infekcije respiratornoga, gastrointestinalnoga i urogenitalnoga trakta, HIV/AIDS, hepatitisi, influenca, ugrizi zmija otrovnica i crne udovice, kao i infekcije u imunokompromitiranih bolesnika. Treba istaknuti da smo endemsko područje za stjecanje zoonoza (bruceloza, hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom, leptospiroza, Q-vrućica), što je veliki javno-zdravstveni i ekonomski problem. Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar sastoji se od stacionarnoga i polikliničkog dijela.

Stacionarni dio se sastoji od sljedećih kliničkih odjela:

Klinički odjel za akutne infektivne bolesti dječje dobi

Klinički odjel za akutne i kronične virusne hepatitise i crijevne infekcije

Klinički odjel za opću infektologiju

Klinički odjel za hitna stanja i intenzivnu skrb u infektologiji

Klinički odjel za izolaciju infektivnih bolesnika

U stacionarnom dijelu raspolažemo s ukupno 30 kreveta.

Poliklinički dio Klinike se sastoji od:

Ambulante za opću infektologiju

Ambulante za hepatogastroenterologiju

Ambulante za HIV/AIDS

Ambulante za cijepljenje i savjetovanje

Ambulante za COVID 19

Dnevne bolnice za infektologije

Dnevne bolnice za COVID 19

U Klinici za infektivne bolesti se provodi specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz infektologije i drugih srodnih kliničkih disciplina. Pored toga, djelatnici Klinike su uključeni u nastavu koja se provodi na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kao i u nastavu Studija dentalne medicine, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.