Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za javnu nabavu usluge-Servis RTG aparata Dornier MedTech OPUS II ser.br.176,inv.br.210334 koji se nalazi u Urološkoj ambulanti SKB Mostar…

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave retraktora za neurokirurške procedure,za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

Statut SKB-a

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave uređaja za elektrokonvulzivnu terapiju(EKT) sa pripadajućim dodacima za potrebe Klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar utvrđuje se tvrtka Melcom…

Novosti - skbm.ba
21. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

Kodeks profesionalne etike radnika SKBM

Novosti - skbm.ba
17. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI Pedmet nabave Servis na UPS sustavu GE SG 160, instaliranog uz Angio salu,GR Innova 4100 na Kliničkom zavodu za radiologiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave polovnog viličara nosivosti 2,5 t za potrebe Službe za tehničke djelatnosti,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave instrumentarija,teleskopa i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurokirurgiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje rabljenog viličara Steinbock Boss,Službe za tehničke djelatnosti Klinike za urologiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.

Home  /  2019  /  veljača

ODLUKA o izboru ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave digitalnog zvučnog color dopplera uređaja visoke klase za potrebe Klinike za urologiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.