Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Zahtjev za pokretanje postupka javne nabave- (Novi obrazac)

Novosti - skbm.ba
22. kolovoza 2023.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
5. kolovoza 2021.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Produljenje roka za dostavu Zahtjeva za sudjelovanje

Novosti - skbm.ba
4. prosinca 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Odluka o izboru ponuditelja

Novosti - skbm.ba
2. prosinca 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
18. rujna 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
21. kolovoza 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Objava natječaja za prijem u radni odnos

Novosti - skbm.ba
23. svibnja 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

Novosti - skbm.ba
23. ožujka 2020.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Plan javnih nabava za 2020 godinu

Novosti - skbm.ba
23. ožujka 2020.