Home  /  Organizacijske jedinice  /  Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Doc.dr.sc. Ivanka Mikulić, dr.med.
Pročelnica Zavoda: doc. dr. sc. Ivanka Mikulić, spec. med. biok.
Glavna laborantkinja Zavoda: Ana Barbarić, viši lab. teh.
Kontakt: 036/341-921, 036/336-474;     Fax.: 036/341-954
E-adresa: laboratorij@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM, stražnji ulaz) – etaža -1
Pretrage Zavoda za lab. dijagnostiku
Smjernice Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku…

Organizacija Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu SKB Mostar s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije i imunologije, endokrinologije, farmakološko-toksikološke analitike i hitne laboratorijske dijagnostike. Dijagnostika se obavlja u skladu s potrebama suvremene medicine za sve klinike/odjele/odsjeke/zavode SKB Mostar kao i za ostale zdravstvene ustanove, a u organizaciji i pod nadzorom laboratorijskih stručnjaka. Laboratorijski program osigurava više od 350 raznovrsnih pretraga krvi, likvora, mokraće, sekreta, ekstreta i stolice koje se izrađuju suvremenim metodama, suvremenom tehnologijom na modernim instrumentima da bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku čini:

Odsjek za kliničku kemiju

RJ za biokemiju

RJ imunologija – imunokemija

RJ endokrinološke dijagnostike

RJ analize proteina, tumorskih markera i toksikoloških pretraga

Odsjek za hematologiju

RJ za hematološke i koagulacijske pretrage

Povijest Zavoda

Početci razvoja laboratorijske dijagnostike u RMC Mostar datiraju od pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Struktura zaposlenika je bila sljedeća: sanitarni tehničar, medicinska sestra i tadašnji bolničari. Imali su potporu liječnika koji u to vrijeme uviđaju značaj laboratorijske dijagnostike. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća dolazi do pravog buma u razvoju laboratorijske dijagnostike u tadašnjem RMC Mostar. Dolaze prvi biokemičari: mr. ph. Šefkija Mahić, dipl. ing. med. biokemije Mirjana Lončar te dipl. ing. med. biokemije Azemina Martinović. Mr. Mahić je započeo s uvođenjem prvih biokemijskih pretraga koje su se radile ručno. Bio je voditelj laboratorija sve do kraja sedamdesetih godina kada je voditeljstvo preuzela ing. Azemina Martinović, koja je bila voditeljica sve do 1992. godine. Osamdesetih godina uvedene su prve hormonske pretrage RIA metodom (TSH, T3, T4). U razdoblju od 1980. do 1990. godine jača kadrovska struktura u laboratoriju. Dolaze dvije djelatnice sa završenim Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom u Zagrebu: dipl. ing. med. biokemije Blagica Bago i dipl. ing. med. biokemije Jadranka Jukić. Također dolaze dipl. ing. Sonja Šulentić, a pred kraj osamdesetih godina iz Stoca dolazi mr. sc. Salko Vele, spec. med. Biokemije te uvodi pretrage određivanja koncentracije lijekova u krvi.

1992. godine laboratorij ostaje bez biokemičara, a nakon ratnog izbivanja vraća se dipl. ing. Blagica Lončar, spec. med. biokemije i preuzima voditeljstvo laboratorija. To je bio težak period za laboratorij, radilo se na aparatima iz donacija, a isto tako su korišteni samo reagensi i testovi iz donacija.
U to vrijeme na tržištu su prisutni suvremeni brojači krvnih stanica, višekanalni biokemijski i imunokemijski analizatori, laser nefelometri, koagulometar itd. Što se tiče automatizacije, prvi automatski brojači i jednokanalni biokemijski analizatori su se pojavili krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, a prvi višekanalni analizator se pojavio 1985. godine.

Kao prvo pojačanje dipl. ing. Blagici Lončar, 2002. godine dolazi dr. sc. Ljerka Prester. Iste godine dolazi i dipl. ing. med. biokemije Ivanka Čolak, danas Mikulić. Na mjesto voditelja laboratorija 2004. godine dolazi dipl. ing. Ivan Brkić, spec. med. biokemije. U to vrijeme u laboratoriju su bila dva specijalista medicinske biokemije ing. Brkić, i ing. Lončar. Nakon dolaska dipl. ing. Brkića počelo se s opremanjem laboratorija i uvođenjem novih laboratorijskih pretraga. Iste godine nabavljena su dva biokemijska analizatora, a sljedeće godine jedan imunokemijski analizator. 2016. godine ing. Brkić odlazi u mirovinu, a na mjesto pročelnika Zavoda dolazi doc. dr. sc. Ivanka Mikulić, spec.med.biokemije.