Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinički zavod za radiologiju

Klinički zavod za radiologiju


Predstojnik Zavoda: doc. dr. sc. Vedran Markotić, dr. med.
Glavni tehničar Zavoda: Predrag Pehar, bacc. med. radiologije
Kontakt: 036/341-963
E-adresa: radiologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM, bočni ulaz) – etaža 0
Smjernice – Klinički zavod za radiologiju

Klinički zavod za radiologiju koncipiran je na osnovi dijagnostike organskih sustava te egzistira u šest kliničkih odjela.

U okviru Kliničkog odjela za neuroradiologiju i radiologiju glave i vrata izvode se MSCT i MR pretrage neurokranijuma i viscerokranijuma, vrata i svih dijelova kralježnice te stereotaksijska biopsija mozga, koja se izvodi i na MSCT i MR uređajima. Na uređaju za magnetnu rezonanciju snage 3T pored strukturnih izvode se i difuzijske MR pretrage. U pripremi su  endovaskularne okluzije intrakranijskih aneurizmi.

Na Kliničkom odjelu za torakalnu radiologiju i radiologiju dojke izvode se standardni i specijalni konvencionalni rentgenogrami, UZV pretrage baze pluća, dojke i aksilarnih regija, MSCT i MR pretrage svih torakalnih organa, digitalna mamografija te citološke punkcije dojki.

Na Kliničkom odjelu za gastrointestinalnu, abdominalnu i urogenitalnu radiologiju rade se pretrage iz domena konvencionalne radiologije (nativna i kontrastna snimanja gastrointestinalnog i urogenitalnog sustava), UZV pregledi abdominalnih organa i urotrakta, višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) i magnetna rezonancija (MR) organa trbuha i zdjelice te MRCP- magnetna kolangiopankreatografija i MR enterografija.

Dijagnostičke mogućnosti koje obuhvaćaju standardne i specijalne rentgenske snimke, UZV, MSCT i MR pretrage muskulo-skeletnog sustava rade se na Kliničkom odjelu za muskulo-skeletnu radiologiju.

Na Kliničkom odjelu za intervencijsku radiologiju izvode se dijagnostički i intervencijski postupci arterija i vena (DSA i MSCTA), hepatobilijarnog i urogenitalnog sustava, UZV dijagnostika krvnih žila kolor doplerom te MSCT koronarografija s analizom koronarnih arterija, srčane funkcije i valvularnog aparata. Vrhunac postignuća su endovaskularni stent-graftovi torakalne (TEVAR) i abdominalne (EVAR) aorte kod traume, aneurizme i disekcije aorte.

U novije vrijeme oformljen je i Klinički odjel za kardioradiologiju.

Klinički Zavod za radiologiju provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta i fakulteta zdravstvenih studija.

Klinički zavod za radiologiju služi i kao nastavna baza za provođenje specijalističkog staža za specijalizante radiodijagnostike kao i provođenje staža za buduće ing. medicinske tehnologije.

Klinički zavod za radiologiju 1987. godine prvi se uselio o novu bolničku zgradu na Bijelom Brijegu. Prostor je moderno koncipiran sa centralnom recepcijom na ulazu te izravnom komunikacijom s glavnim bolničkim objektom. Sastoji se od dva niza dijagnostičkih prostora u kojima su smješteni uređaji: tri rentgen-snimaonice, dva uređaja za rentgensko prosvjetljavanje, tri MSCT-a (jedan 16-slojni, jedan 64-slojni i najnoviji 256-slojni uređaj), uređaj za digitalnu suptrakcijsku angiografiju (DSA), digitalni mamomat, dva uređaja za magnetnu rezonanciju snage 1,5 T i 3 T, od kojih je potonji sa najmodernijim software-om u široj regiji te tri UZV aparata.

Cjelokupna radiološka dijagnostika je digitalizirana (izravno ili putem CR uređaja), opremljena PACS sustavom i umrežena u bolnički informacijski sustav (BIS).

Kontakti za naručivanje pacijenata:

Tel.: 036/341-963;  Fax.:036/341-966.

Završeni nalazi se mogu preuzeti na recepciji, svakim radnim danom od 13.00  do 17.00 sati.