Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Iva Babić, dipl.iur.
Voditeljica Službe: Iva Babić, dipl. iur.
Kontakt: 036/336-503
E-adresa: pravnasluzba@skbm.ba
Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
Radno vrijeme:  07:00 – 15:00 (pon. do pet.)

Služba za pravne poslove obavlja sve pravne poslove u okviru djelatnosti SKB Mostar, prati propise iz djelatnosti zdravstva te ostale propise vezane za poslovanje SKB Mostar, priprema nacrte i prijedloge normativnih akata i njihovo usuglašavanje sa izmjenama i dopunama Zakona te obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

Služba se sastoji od Odjela za pravne poslove, Odjela za kadrovske poslove i Odjela za opće poslove.

U opće poslove Službe spadaju poslovi uredskog poslovanja, prijema, otpreme i unutarnje distribucije pošte za potrebe SKB Mostar, arhiviranje cjelokupne medicinske dokumentacije i ostale dokumentacije, umnožavanje raznih pismena te poslovi RJ Centralne recepcije.

U Službi obavljaju se i kadrovski poslovi, vođenja matične baze kadrovskih podataka svih radnika SKB Mostar, kao i pripravnika i vanjskih specijalizanata kroz matične knjige, dosjee i informatički medij.

U Službi se provodi cjelokupni postupak zasnivanja radnog odnosa, zaključuju ugovori o radu, izrađuju potvrde, rješenja i sve druge odluke i akti koji proizlaze iz radno-pravnog statusa. Obavljaju se prijave, promjene i odjave osiguranja kod nadležne Porezne uprave te se izrađuju izvješća vezana za kadrovsku strukturu, kao i drugi podatci iz radnog odnosa.

  • Odjel za kadrovske poslove:   036/366-514;      036/336-513.
  • Odjel za pravne poslove:  036/336-529;     036/336-530.
  • Protokol (prijem i slanje svih dokumenata i pošte):   036/336-501.
  • Ured za komisijske uputnice (Upućivanje pacijenata na liječenje iz SKBM u druge medicinske centre):  036/336-565.
  • Arhiva:   036/336-538.
  • RJ Centralna recepcija:  036/336-100; 336-005.