Home  /  Organizacijske jedinice  /  Centar za urgentnu medicinu i hitni prijam

Centar za urgentnu medicinu i hitni prijam

Prim. Ružica Biloš, dr.med.
Pročelnica Centra: prim. dr. Ružica Biloš, specijalist anesteziologije i reanimacije i subspecijalist intenzivne medicine
Glavna sestra Centra: Danijela Pušić, bacc. med. techn.

Kontakt: tel./fax.: 036/336-140
Liječnici: 036/336-143
Trijaža: 036/336-102
E-adresa: cum@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM – bočni ulaz) – etaža 0
Smjernice za pacijente – Centra za urgentnu medicinu i hitne prijeme

Rad u Centru za urgentnu medicinu i hitni prijam organiziran je od 0 do 24 sata.

Djelatnost

Centar za urgentnu medicinu i hitni prijam SKB Mostar osnovan je u veljači 2009. godine i od tada osigurava hitni bolnički prijam klinika i odjela koji su se izmjestili u glavni novi objekt: kirurgija, otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, pulmologija i jedinica intenzivnog liječenja. CUM i hitni prijam organiziran je kao jedinstveno ulazno mjesto u SKB Mostar gdje se provodi trijaža, dijagnostika i tretman svih hitnih stanja sa posebnim naglaskom na bolesti i povrede koje mogu ugroziti život. Osnovni cilj i zadatak je prepoznavanje, praćenje i početni tretman pacijenata sa po život opasnim povredama i bolestima. U Centru urgentne medicine su objedinjene dijagnostičke procedure tako da pacijent dobije dijagnozu i tretman u kratkom vremenskom periodu na jednom mjestu.

Prostorno, kadrovski i opremom omogućava kontinuiranu edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija te liječnicima na specijalizaciji.

O Centru

Centar za urgentnu medicinu i hitni prijam je organizacijska jedinica SKB – a Mostar koja :

  • provodi prijam, obradu i definitivno zbrinjavanje hitnog bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu,
  • zbrinjava akutno oboljele i ozlijeđene osobe,
  • provodi reanimaciju u iznenada vitalno ugroženih bolesnika,
  • omogućuje opservaciju bolesnika uz stalni nadzor i monitoring.

U Centru se provode diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci: laboratorijski nalazi, RTG dijagnostika, EKG te pregled određenog specijaliste. U prostoru CUM – a se nalazi akutni trakt,  opservacije, dvije prostorije za provođenje kardiopulmonalne reanimacije, gipsaonica i hitne ambulante područja ORL i oftalmologije.

Nakon prijama, obrade, postavljanja definitivne dijagnoze i kraće opservacije, pacijent se otpušta na kućnu njegu ili se hospitalizira.

Osnovni cilj i zadatak zdravstvenih djelatnika CUM – a jeste da prepoznaju, prate i započnu inicijalni tretman svih hitnih stanja sa posebnom pažnjom na bolesti i ozljede koje ugrožavaju život.

Organizacijski hitni prijam sastoji se od:

  • Trijažnog pulta: mjesto prvog kontakta zdravstvenog radnika i pacijenta, a čine ga prijemni pult i prostorija za trijažu koja se provodi po ATS – u odnosno razvrstavanje pacijenata u kategorije od pet stupnjeva hitnosti od 0 – 120 minuta. Kategorijom se određuje hitnost tegobe s kojom se pacijent javlja u CUM, o čemu ovisi vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika što znači da će životno ugroženi pacijenti biti pregledani prije ostalih pacijenata, bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitni prijem. Ovisno o stupnju hitnosti, bolesnik se upućuje u akutni trakt, odnosno opservaciju ili u čekaonicu.
  • Reanimacijska dvorana: zbrinjavanje vitalno najugroženijih pacijenata i njihovo održavanje do premještaja u JIL ili operacijsku dvoranu. Opremljena je stropnim energetskim stativom, invazivnim hemodinamskim monitorima, transportnim respiratorom, bifazičnim defibrilatorom, transportnim aspiratorom, reanimacijskim ležajevima, kolicima za reanimaciju, transportnom torbom za reanimaciju.
  • Akutni trakt: šest pokretnih ležajeva za pacijente, stol za male kirurške zahvate i gipsaonicu gdje se obavljaju različiti oblici intervencija i imobilizacija, kompletno opremljen za zbrinjavanje pacijenata nižeg i visokog stupnja hitnosti. Opremljen stropnim energetskim stativom, invazivnim monitorom uz svaki ležaj, EKG aparatom.
  • Opservacije: pet kreveta u pet zasebnih prostorija, priprema i nadzor pacijenata za/tijekom/nakon invazivnih i neinvazivnih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Opremljene stropnim energetskim stativom, invazivnim monitorom uz svaki ležaj.
  • Hitne ambulante: područje ORL I OFTALMOLOGIJA
  • Čekaonica: pacijenti smješteni u čekaonicu su pod nadzorom trijažne sestre.

Centru, koji se prostorno prostire na oko 1600 m2 gravitira oko 100 000 stanovnika, a dnevno se primi i obradi oko 80 – 100 pacijenata.

OBAVIJEST ZA BOLESNIKA I OBITELJ

Pacijenti se primaju na liječenje po redu hitnosti, a ne vremenu dolaska, upućeni od liječnika obiteljske medicine, transportirani od strane Hitne medicinske pomoći ili se mogu javiti bez uputnice, izravno zatražiti pomoć.

Za vrijeme boravka u CUM –u i hitnom prijemu za Vaše liječenje zadužen je odgovorni liječnik koji i daje informacije o zdravstvenom stanju članovima najuže obitelji, a zdravstvenu skrb provodi medicinska sestra/tehničar.

Prijam bolesnika se u hitnim situacijama provodi bez dokumentacije, ali je dokumentaciju (zdravstvenu iskaznicu, osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju) potrebno čim prije dostaviti.

Za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom potrebna je pismena suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika.