Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Lokacije

Lokacije

Na adresi Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) nalazi se:

 – 1 etaža

 • Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu
 • Služba centralne sterilizacije
 • Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
 • Zavod za nuklearnu medicinu
 • Bolnička kapelica

0 etaža    

 • Centar za urgentnu medicinu i hitne prijame
 • RJ Centralna recepcija
 • Polikliničke ambulante
 • Klinički zavod za radiologiju

1 etaža    

 • Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
 • Operativni blok

2 etaža   

 • Klinika za ginekologiju i porodništvo – Odsjek perinatologije

3 etaža

 • Klinika za ginekologiju i porodništvo – Odsjek ginekologije
 • Klinika za urologiju

4 etaža

 • Klinika za kirurgiju

5 etaža

 • Klinika za ortopediju
 • Klinički odjel za vaskularnu kirurgiju
 • Klinički odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju
 • Klinički odjel za traumatologiju

6 etaža

 • Klinika za neurokirurgiju
 • Klinika za očne bolesti
 • Klinika za ORL i MFK

7 etaža

 • Klinika za neurologiju
 • Odjel za plućne bolesti i TBC

8 etaža    

 • Centar za informatiku
 • Dvorana za sastanke i predavanja

Stari lokaliteti na adresi – Bijeli Brijeg b.b.:

 • Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu
 • Klinika za onkologiju (Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja)
 • Klinika za dječje bolesti (neonatologija)
 • Transfuzijski centar
 • Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
 • Služba za medicinsku opskrbu
 • Medicinska knjižnica

Ostali lokaliteti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na adresi – ulica Kralja Tvrtka b.b.:

 • Ravnateljstvo
 • Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Klinika za infektivne bolesti
 • Klinika za kožne i spolne bolesti
 • Centar za kliničku farmakologiju

Na adresi – ulica Kneza Mihajla Viševića Humskog br. 39 (bivša Liska ulica) nalazi se:

 • Klinika za psihijatriju
 • Služba za prehranu bolesnika