Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za očne bolesti

Klinika za očne bolesti

Doc.dr.sc. Irena Sesar, dr.med.
Predstojnica Klinike:  Prof. dr. sc. Irena Sesar, dr. med.
Glavna sestra Klinike: Marija Drmać, viša med. sestra
Kontakt: 036/336-324; 336-322; 336-145; 336-147; 336-146
Fax.: 036/336-322
E-adresa: ocno@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (nova zgrada SKBM) – etaža 6
Smjernice za pacijente – Klinike za očne bolesti…

Klinika za očne bolesti SKB Mostar ima stacionarnu i polikliničku službu te operativni trakt. U sklopu stacionarnog dijela nalazi se 20 postelja, a  Klinika je podijeljena na tri klinička odjela:

1. Klinički odjel za bolesti prednjeg segmenta oka

 • Klinički odsjek za bolesti leće i rožnice sa centrom za transplantacijsku kirurgiju
 • Klinički odsjek za glaukom i neurooftalmologiju

 2. Klinički odjel za bolesti stražnjeg segmenta oka

 • Klinički odsjek za vitreoretinalnu kirurgiju
 • Klinički odsjek za upalne i degenerativne bolesti chorioretinae

3. Klinički odjel za dječiju oftalmologiju i bolesti orbite

 • Klinički odsjek za dječju oftalmologiju i strabizam
 • Klinički odsjek za bolesti orbite i plastičnorekonstruktivnu kirurgiju

Poliklinički dio Klinike za očne bolesti čine kabineti i specijalističko konzilijarna ambulanta:

 • Kabinet za bolesti prednjeg segmenta oka,
 • Kabinet za glaukom i perimetriju,
 • Kabinet za kontaktne leće i keratometriju,
 • Kabinet za ultrazvuk,
 • Kabinet za bolesti stražnjeg segmenta oka,
 • Kabinet za FAG i fotodokumentaciju,
 • Kabinet za OCT,
 • Kabinet za lasersku kriokirurgiju,
 • Kabinet za ortoptiku i pleoptiku,
 • Kabinet za orbitu i okuloplastičnu kirurgiju,
 • Kabinet za neurooftalmologiju,
 • Kabinet za dječiju oftalmologiju,
 • Hitna ambulanta,
 • Specijalističko konzilijarna ambulanta.

Klinika raspolaže s jednom operacijskom dvoranom za izvođenje svih oftalmoloških zahvata te dvoranom za male operativne zahvate. Godišnje se izvede oko 1700 operativnih zahvata u lokalnoj i općoj anesteziji te oko 500 malih operativnih zahvata.

Hitna služba je dostupna 24 sata dnevno.

Na Klinici se provode operacije katarakte, glaukoma, strabizma, povrede prednjeg i stražnjeg segmenta oka, rekonstruktivni i plastični operativni zahvati na vjeđama i orbiti te operacije na stražnjem segmentu oka. U tijeku je i postupak za početak provođenja transplantacija rožnice i amnijske  membrane. Od 2013. godine pokrenut je program intravitrealne aplikacije lijekova, a 2016. godine  provođenje zahvata iz područja vitreoretinalne kirurgije u suradnji s Klinikom za očne bolesti Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice„ iz Zagreba.

Klinika za očne bolesti nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.