Home  /  Organizacijske jedinice  /  Transfuzijski centar

Transfuzijski centar

Prim.mr.sc. Jadranka Knežević, dr.med.
Pročelnica Centra: prim. doc. dr. sc. Jadranka Knežević, dr. med.
Glavna sestra Centra: Mila Sesar, med. sestra
Kontakt: 036/341-965;   Fax.: 036/341-981
E-adresa: transfuzija@skbm.ba
Adresa:  Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (u sklopu Klinike za dječje bolesti)
Smjernice Transfuzijskog centra…

Transfuzijski centar SKB Mostar je dio SKB Mostar, djeluje već od 1948. god. kada je i upisan prvi darivatelj krvi.

Odsjek za prikupljanja, distribuciju krvi i promidžbu

Aktivnosti:

 • promidžba davalaštva i animacija davatelja
 • planiranje akcija darivanja krvi
 • organizacija prikupljanja krvi u Transfuzijskom centru i na terenu
 • savjetovalište za davatelje krvi
 • prikupljanje krvi u Transfuzijskom centru  i na terenima
 • prikupljanje krvnih sastojaka na staničnom separatoru u Transfuzijskom centru
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine i ostalih zdravstvenih radnika

Osnovna zadaća odsjeka je prikupiti dovoljan broj doza krvi i krvnih sastojaka od dobrovoljnih davatelja kako bi tijekom cijele godine bile zadovoljene sve potrebe bolesnika za transfuzijskim liječenjem. Osim u Transfuzijskom centru, krv se prikuplja na terenima u HNŽ, ZHŽ i dijelom u HBŽ. Akcije darivanja krvi na terenima organizirane su od strane Gradskih društava Crvenog križa i Transfuzijskog centra. Davatelji krvnih sastojka (trombociti i plazma) naručuju se na stanični separator prema potrebama. Godišnje se prijavi cca 13 000 darivatelja.

Odsjek za preradu i proizvodnju krvnih pripravaka

Aktivnosti:

 • proizvodnja krvnih pripravaka iz krvi prikupljene od dobrovoljnih davatelja krvi i krvnih sastojaka
 • skladištenje krvnih pripravaka
 • zaprimanje zahtjeva za krvnim pripravcima od strane bolničkih transfuzija i ostalih zdravstvenih ustanova za potrebe transfuzijskog liječenja
 • izdavanje krvnih pripravaka bolnicama u Mostaru i okolici, te po potrebi unutar cijele BiH
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine, ostalih zdravstvenih radnika
Krvni pripravci koji se rade u Transfuzijskom centru:
 •  koncentrat eritrocita
 •  koncentrat trombocita (iz pune krvi i dobiven staničnim separatorom)
 •  koncentrat trombocita i leukocita
 •  svježe smrznuta plazma (iz pune krvi i dobivena staničnim separatorom)
 •  krvni pripravci za liječenje novorođenčadi (koncentrati eritrocita u plazmi, krv za  eksangvino transfuziju)
 •  krvni pripravci prilagođeni posebnim potrebama bolesnika (oprani koncentrati eritrocita, , koncentrati trombocita u smanjenom volumenu plazme, ozračeni krvni pripravci)
 •  ostali pripravci plazme (krioprecipitat, svježe smrznuta plazma sa smanjenim sadržajem krioprecipitata)
 •  U Transfuzijskom centru  se provodi 75% leukofiltracija svih eritrocitnih i 100 % trombocitnih pripravaka u cilju poboljšanja kvalitete krvnih pripravaka i smanjenja mogućih nuspojava u transfundiranih primatelja.

Odsjek je opremljen najsuvremenijim uređajima koji omogućuju automatizaciju proizvodnje i standardizaciju krvnih pripravaka. Godišnje se u odjelu preradi oko 13.000 doza krvi i krvnih sastojaka i proizvede i do 35.000 doza različitih krvnih pripravaka.

Odsjek za hlatipizaciju (PCR) i pripremu za transplantaciju koštane srži

Odsjek za imunohematologiju

Vrste pretraga:

  1. Krvna grupa
  2. Novorođenčad (krvna grupa novorođenčeta)
  3. Trudnice – kontrola (indirektni antiglobulinski test, indirektni coombsov test, testovi senzibilizacije)
  4. Trudnice s antieritrocitnim protutijelima (uključuje titar  antieritrocitnih  protutijela)
  5. Obrada autoimune hemolitičke anemije
  6. Titar izohemaglutinina (igm klase, igg klase)
   – obrada abo nepodudarnih transplantacija
   – ostali
  7. Tipiranje eritrocitnh antigena (fenotip)
   – otac djeteta
   – ostali
  8. Identifikacija antieritrocitnih protutijela
  9. Obrada hladnih antieritrocitnih protutijela
  10.   Pretraživanje (screening) antieritrocitnih protutijela (dat i iat)
  11.    Iat (indirektni antiglobulinski test, indirektni coombsov test)
  12.   Dat ((direktni antiglobulinski test, direktni coombsov test)
  13.   Type and screen
  14.   Križna proba
  15.   Obrada pri sumnji na hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta
  16.   Obrada hemolize pri sumnji na poslijetransfuzijsku hemolitičku reakciju.

Odsjek za serološku dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti

1. Hepatitisa A

Anti-HAV
Anti-HAV IgM

2.  Hepatitisa B

HBsAg kvalitativni test
HBsAg kvantitativni test
Anti-HBs
Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe

3. Hepatitisa C

Anti-HCV
HCV antigen kvantitativni test
Potvrdni (imunoblot) test na anti-HCV

4. HIV infekcije

HIV Ag/At kombinirani test
Anti-HIV 1/2
Potvrdni (imunoblot) test na anti-HIV ½

5.  Sifilisa

Anti-TP – antitreponemski test (IgG+IgM)
Anti-TP IgM
TPHA kvantitativni test
Potvrdni (imunoblot) test na antitreponemska antitijela

RJ za osiguranje i kontrolu kakvoće

Aktivnosti:

 •     Ulazna kontrola
 •     Upravljanje nesukladnim proizvodima i nesukladnostima
 •     Upravljanje greškama
 •     Upravljanje reklamacijama
 •     Upravljanje vraćenim proizvodima
 •     Povlačenje proizvoda iz prometa
 •     Provedba «trace-back» i «look-back» postupaka
 •     Pokretanje i praćenje popravnih i zaštitnih radnji

Ulazna kontrola
Osiguranje kvalitete u transfuzijskoj medicini odgovorno je za aktivnosti kontrole kvalitete svih kritičnih ulaznih materijala i njihovo puštanje u promet. Ove su aktivnosti definirane postupkom osiguranja kvalitete i specifikacijama ulaznih materijala.

Završna kontrola
Ona slijedi nakon kompjuterske finalizacije krvnih pripravaka, ispisom obrasca koji za svaki pojedini krvni pripravak sadrži sve relevantne podatke od uzimanja krvi, preko laboratorijskog testiranja, do proizvodnje i finalizacije.

Upravljanje nesukladnim proizvodima i nesukladnostima
Usporedno s implementacijom sustava kvalitete, upravljanje nesukladnostima u svim segmentima svoje djelatnosti. Jedinstvenost ovog sustava se očituje u definiranju nesukladnosti kao svakog odstupanja od specificiranih zahtjeva, radnih uputa i postupaka, uključujući greške i nezgode. To znači da se uz nesukladne proizvode bilježi, prijavljuje, analizira i statistički nadzire i svaka neuspjela punkcija, loš var, greška aparata i opreme, ulaznog materijala, svaki nesukladni uzorak i slično. Za vodeće nesukladnosti uspostavljeni su ciljevi kvalitete i gornje kritične granice.

Upravljanje greškama
Greške se sustavno prijavljuju, analiziraju i prate greške u radu. Primjenom MERS-TM sustava (Medical Event Reporting System for Transfusion Medicine), koji koristi opisno kodiranje i uzročnu klasifikaciju grešaka, omogućena je standardizacija obrade podataka te otkrivanje multiplih uzroka nekog događaja i veći broj latentnih uzroka grešaka.

Upravljanje vraćenim proizvodima
Udio vraćenih krvnih pripravaka u odnosu na ukupni broj izdanih pripravaka indikator je sustava kvalitete i kao takav podliježe kontinuiranom nadzoru.

Povlačenje proizvoda iz prometa
Uspješnost postupka kontinuirano se nadzire, a frekvencija povlačenja proizvoda indikator je sustava kvalitete.

Pokretanje i praćenje popravnih/zaštitnih radnji
Temeljem rezultata praćenja kvalitete proizvoda i usluga (kroz sustav kontrole kvalitete, upravljanja nesukladnostima, reklamacijama i greškama), voditelj OKM procjenjuje potrebu pokretanja popravnih/zaštitnih radnji. Provedba ovih radnji kontinuirano se prati i nadzire, a zatim i procjenjuje njihova učinkovitost u unapređenju kvalitete.