Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.07.2016. godine – 31.12.2016. godine

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA.

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA od 01.01.2017. -30.06.2017

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA od 01.01.2018. -30.06.2018

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA za neprioritetne usluge

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

OBRAZAC – zahtjev za pokretanje postupka javne nabave

Novosti - skbm.ba
18. siječnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Plan javnih nabava 2018.

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2018.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Plan javnih nabava 2017.

Novosti - skbm.ba
30. ožujka 2017.

Home  /  Javne nabave  /  Opći dokumenti

Plan javnih nabava 2016.

Novosti - skbm.ba
31. ožujka 2016.