Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za potrebe Transfuzijskog centra

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2024.

robe – set, vrećice, filtri i kartonska ambalaža za proizvodnju kapi za oči iz autolognog seruma za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
17. svibnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
10. svibnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
10. svibnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Novosti - skbm.ba
23. travnja 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
7. ožujka 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
29. veljače 2024.

Home  /  Javne nabave  /  Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
29. veljače 2024.