Home  /  2018  /  travanj

Nabava sonde površnih tkiva 11MHz LOGIQP6PRP GE Healthcare za postojeći UZV uređaj marke LOGIQP6PRP GE Healthcare za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
4. travnja 2018.

Home  /  2018  /  travanj

Toneri i tinta za printere, fax i copy aparate

Novosti - skbm.ba
4. travnja 2018.

Home  /  2018  /  travanj

Nabava radioloških dijagnostičkih sredstava (Lot 1 – Lot 5) za dvogodišnje potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju i Odsjeka za invazivnu kardiologiju Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
3. travnja 2018.