Home  /  2017

Artroskopske zahvate za potrebe Operacijskog trakta SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
13. prosinca 2017.

Home  /  2017

Nabava kardiološke sonde 3Sp za UZV aparat GE Logiq P6 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (invazivna kardiologija)

Novosti - skbm.ba
12. prosinca 2017.

Home  /  2017

Za najpovoljnijeg ponuditelja u konkurentskom postupku javne nabave “URO-GIN perinealnog retraktora” za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka “INEL d.o.o.,” Polog bb, 88 000 Mostar, te kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
4. prosinca 2017.

Home  /  2017

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa C luka GE FLUOROSTAR 7900, ser.br. 79-C4403PD, inv.br. 202023 iz Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “MEDICAL d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar”, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
1. prosinca 2017.

Home  /  2017

Ponuda ponuditelja Hercegovinalijek d.o.o. Mostar se odbacuje kao neprihvatljiva

Novosti - skbm.ba
28. studenoga 2017.

Home  /  2017

Poništavanje lijekova iz postupka javne nabave za dvogodišnje sukcesicne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
28. studenoga 2017.

Home  /  2017

Nabava osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2017.

Home  /  2017

Nabava UZV uređaja za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
16. studenoga 2017.

Home  /  2017

Roentgen cijev za CT simulator GE Lightspeed RT na Klinici za onkologiju.

Novosti - skbm.ba
13. studenoga 2017.

Home  /  2017

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave specifičnih instrumenata kompatibilnih sa postojećom opremom proizvođača Karl Storz, za potrebe Urološke operacijske dvorane, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
13. studenoga 2017.