Home  /  2016

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave goriva za godišnje, sukcesivne potrebe, Prometne službe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se HIFA d.o.o. Tešanj, Krndija bb, 74 260 Tešanj, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
14. prosinca 2016.

Home  /  2016

Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson&Johnson STERAD 100S (ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, ser. br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjenu printera za printanje izvješća o parametrima o ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Johnson&Johnson STERAD 100S ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. prosinca 2016.

Home  /  2016

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BTG d.o.o Tomislavgrad, Kolo bb 88 240 Tomislavgrad, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
8. prosinca 2016.

Home  /  2016

Nabava hrane

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2016.

Home  /  2016

Servisiranje(opravka) angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 ser.br.544631BU5 (2201DE2) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2016.

Home  /  2016

Usluge servisa (popravka) videobronhoskopa Olympus BF-1TH 190 ser. br. 2400788, za potrebe Polikliničke djelatnosti – Kabinet za bronhoskopiju, i servisa (popravka) videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser. br. 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
5. prosinca 2016.

Home  /  2016

Servis CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br.394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2016.

Home  /  2016

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja UPS MASTERYS MC proizvođača SOCOMEC UPS, za potrebe Operacijskih dvorana, Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te Centra za urgentnu medicinu i hitni prijem Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se konačna ponuda tvrtke "SICON SAS" d.o.o, Čaklovići 26, 75 000 Tuzla, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2016.

Home  /  2016

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave 2(dva) sanitetsko-medicinska vozila za potrebe Prometne službe, Sveučilišne kliničke bolnica Mostar utvrđuje se M.R.M export-import d.o.o., Put za Međugorje bb, 88 320 Ljubuški, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
21. studenoga 2016.

Home  /  2016

Nabava goriva za godišnje, sukcesivne potrebe, Prometne službe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
4. studenoga 2016.