Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Smjernice za pacijente – Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

Smjernice za pacijente – Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

Kontakt: 036/341-959
Liječnička soba: 036/343-428
Fax.: 036/341-959
E-adresa: mikrobiologija@skbm.ba

Opća pravila za uzimanje uzoraka

Kada se šalju uzorci kliničkog materijala za mikrobiološke pretrage, treba uvijek imati na umu da će rezultati biti onoliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci.

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga je od najveće važnosti odabrati odgovarajući uzorak kliničkog materijala, pravilno ga uzeti (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini), kao i dostaviti ili eventualno čuvati. Ne bi trebalo štedjeti na količini uzorka.


Preuzmite datoteku sa smjernicama…