Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Smjernice – Klinički zavod za radiologiju

Smjernice – Klinički zavod za radiologiju

MR pregled

Priložiti sljedeće nalaze:

 • Stare CT/MR snimke i nalaze.
 • Operativni nalaz i PHD (samo za operirane).
 • Povijest bolesti (bolnički pacijenti).
 • Lab. nalazi – UREA i KREATININ.

Priprema:

 • 3 sata ranije popiti 1 litra vode.
 • Doći punog mjehura – ne mokriti.
 • Doći 30. min. Prije pregleda i vježbati zadržati duboki inspirij (udah) 10 sec.
 • Kod MR pankreasa i MCRP – popiti 400 ml soka od ananasa 15-30 min. prije pregleda.

Napomena: Interesirati se dan ranije za kontrastno sredstvo na br. tel.: 036/341-977.
Nalazi UREE i KREATININA ne smiju biti stariji od 30 dana u momentu ovog pregleda

MSCT pregled: Vrata

Priložiti sljedeće nalaze:

 • Ultrazvučni nalaz vrata – sa Zavoda za nuklearnu medicinu.
 • Stare CT/MR snimke i nalaze.
 • Operativni nalaz i PHD (samo za operirane).
 • Povijest bolesti (bolnički pacijenti).
 • Lab. nalazi – UREA i KREATININ.

Napomena: Kupiti Y nastavak za automatsku špricu za CT. Dan ranije informirati se za kontrast na br. tel.: 036/341-963.

MSCT pregled: Abdomena

 • UZV abdomena i zdjelice.
 • Stare CT snimke i nalaze.
 • Operativni nalaz i PHD (samo za operirane).
 • Povijest bolesti (bolnički pacijenti).
 • Lab. nalazi – UREA i KREATININ.

Napomena: Nalazi UZV, UREE i KREATININA ne smiju biti stariji od 30 dana u momentu ovog pregleda. Pacijenti koji nemaju priložene, tražene nalaze neće moći ući u radiološku obradu.

CT pregled

Priložiti sljedeće nalaze:

 • Stare CT snimke i nalaze.
 • Povijest bolesti (bolnički pacijenti).
 • Lab. nalazi – UREA i KREATININ.
 • Color doppler krvnih žila vrata.

Napomena: Dan ranije nazvati za Y nastavak za automatsku špricu kao i za kontrast na br. tel.: 036/341-963.

CT pregled: Angiografija

Priložiti sljedeće nalaze:

 • Stare CT snimke i nalaze.
 • Povijest bolesti (bolnički pacijenti).
 • Lab. nalazi – UREA i KREATININ.
 • Color doppler krvnih žila vrata.

Napomena: Dan ranije nazvati za Y nastavak za automatsku špricu kao i za kontrast na br. tel.: 036/341-963.