Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Smjernice za pacijente – Klinike za psihijatriju

Smjernice za pacijente – Klinike za psihijatriju

Psihijatrijska ambulanta

Raspored rada ambulante sa pacijentima: radnim danima od 9.00 do 14.00 sati.
Naručivanje pacijenata: radnim danima od 12.00 do 13.00 sati.
Kontakt telefon: 036/336-402

Psihološka ambulanta

Naručivanje pacijenata: osobno se dogovoriti sa psihologom.

Ambulanta za dječju psihijatriju

Raspored rada ambulante sa pacijentima: radnim danima od 9.00 do 14.00 sati.
Naručivanje pacijenata: radnim danima od 12.00 do 13.00 sati.
Kontakt telefon: 036/336-400 (za djecu i adolescente); 036/336-404 (za odrasle)

Pri redovnom prijamu u bolnicu bolesnik treba imati:

  • Uputnicu od svog obiteljskog liječnika za ležanje u bolnicu (pacijenti iz druge županije trebaju imati odgovarajuću suglasnost za liječenje).
  • Ovjerenu zdravstvenu iskaznicu.
  • Ponijeti medicinsku dokumentaciju o ranijim bolestima i terapijama.
  • Ponijeti lijekove ako ih uzima kao redovnu terapiju.
  • Ponijeti pidžamu, papuče i pribor za osobnu higijenu.

Brojevi telefona:

Administrativni ured:036/336-401

Prijemna ambulanta:036/336-402

Ured glavne sestre:036/336-405

Klinički odjel urgentne psihijatrije i intenzivne skrbi:036/336-403

Klinički odsjek za psihoze i produljeno liječenje žena:036/336-406

Klinički odjel socijalne psihijatrije:036/336-409

Klinički odsjek za psihoze i produljeno liječenje muških:036/336-410

Klinički odjel za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti:036/336-412