Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Smjernice Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku

Smjernice Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku

Opće upute za pacijente

Budući da pacijent treba biti ispravno pripremljen za uzimanje uzorka krvi važno mu je upute za pripremu dati još u liječničkoj ordinaciji. Stoga je potrebno pratiti opće upute kako bi se izbjegle moguće predanalitičke pogreške. Analitička faza laboratorijskog rada poboljšana automatizacijom, a najveći dio pogrešaka u laboratorijskoj medicini (46-68%) proizlazi iz predanalitičke faze. Da bi smanjili predanalitičke greške neophodno je standardizirati postupke uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij kao i pravilno pripremiti pacijenta za uzorkovanje krvi u skladu s pretragama koje se traže (CSLI smjernica navodi kao je potrebno samo provjeriti da li je pacijent natašte). Važno je i napomenuti da svaki analit koji se određuje ima određenu stabilnost i način pohrane ukoliko analizu nije moguće odmah izvršiti (važno za suradne ustanove i ustanove za kućnu njegu).

Opće upute za pripremu pacijenta prije uzimanja uzorka krvi

 • dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne;
 • poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol te pušiti;
 • za redovite pretrage uzorak krvi od bolesnika uzeti ujutro između 7 i 10 sati dok je bolesnik odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima.

Upute za uzimanje uzoraka venske krvi

 • uzorak krvi uzeti ujutro između 7 i 10 sati;
 • od dolaska u ambulantu do uzimanja uzorka krvi bolesnik treba mirovati 15 do 30 minuta;
 • provjeriti podatke na uputnici (ime, prezime, datum, tražene pretrage);
 • pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama;
 • identificirati bolesnika;
 • za izravnu identifikaciju koristiti bolesnikovo ime, datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici;
 • upisati vrijeme uzimanja uzorka krvi na uputnicu;
 • položaj tijela za vrijeme uzimanja uzorka krvi je sjedeći;
 • tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda;
 • dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši;
 • podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide manje od 1 minute, a ako će se određivati kalcij, magnezij i željezo NE koristiti podvezak;
 • nakon uzimanja uzorka krvi na mjesto uboda staviti jastučić od vate;
 • ako uzimanje nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke;
 • epruvete bez antikoagulansa ili sa smolom staviti u uspravan položaj, NE miješati;
 • epruvete s antikoagulansom promiješati laganim okretanjem nekoliko puta.

Upute za pripremu bolesnika prije provođenja testa oralne podnošljivosti glukoze

 • test se izvodi ujutro nakon što je bolesnik prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije toga na uobičajenoj prehrani (>150 g ugljikohidrata na dan) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti;
 • za vrijeme testa bolesnik se ne treba izlagati pojačanoj tjelesnoj aktivnosti, ne smije jesti, piti kavu i druga pića ni pušiti.

Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa

Dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi:

 • uobičajeno se hraniti
 • izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
 • ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:

 • uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • poslije 19 sati dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol, kavu te pušiti

Određivanje kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od:

 • akutnog infarkta miokarda
 • kirurške operacije
 • traume
 • sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
 • akutne bakterijske ili virusne infekcije

Napomena: U dogovoru s liječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progestini, tiroidni hormoni).

Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza

24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak roboransa

 • uzorak krvi od bolesnika uzeti u standardizirano vrijeme jer koncentracija željeza pokazuje cirkadijalne promjene.

Ako je bolesnik pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:

 • tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza,
 • tri dana nakon davanja intravenoznih preparata željeza,
 • mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza.

Koncentracija željeza u serumu je povećana kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa, posebno cisplatine i metotreksata.
Određivanje željeza treba odgoditi za vrijeme akutne infekcije.

Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu

 • uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati;
 • analizu se ne preporučuje raditi kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije;
 • uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu sa širokim grlom za jednokratnu upotrebu;
 • ako se uzorak prenosi do mjesta obrade, posuda mora biti zatvorena;
 • pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka.

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće (kreatinin klirens, elektroliti, proteini)

 • Odabere se vrijeme početka sakupljanja mokraće (npr. 7:00, 8:00), u odabrano vrijeme mjehur se isprazni te se ova porcija mokraće BACI;
 • Svako slijedeće mokrenje tijekom dana i noći mokraća se sakuplja u čistu posudu;
 • Iduće jutro u isto vrijeme kada ste i započeli sakupljanje mokraće, mokraća se doda u posudu sa sakupljenom mokraćom.

VAŽNO je sakupiti i donijeti svu količinu mokraće izmokrene tijekom 24 sata jer je pogrešno sakupljanje 24-satne mokraće uzrok pogrešnih rezultata!

NAPOMENE:

 • Žene za vrijeme menstruacije ne smiju sakupljati 24 satnu mokraću;
 • Tijekom sakupljanja mokraće potrebno je piti dovoljnu količnu tekućine (1-1.5 l tekućine tijekom dana).

Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici

 • 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.);
 • test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije;
 • preporučuje se analizirati tri uzastopne stolice kroz tri dana i to po dva uzorka s različitih mjesta iz svake stolice 1,2.

Hemoliza je oslobađanje staničnih sastojaka iz eritrocita, trombocita i leukocita u izvanstaničnu tekućinu, tj. plazmu ili serum. Vidljiva je kao crveno obojenje plazme ili seruma nakon centrifugiranja uzorka kad je koncentracija hemoglobina veća od 0,3 g/L.

Vrste hemolize

 • hemoliza in vitro je čimbenik interferencije; nastaje za vrijeme ili nakon uzimanja uzorka;
 • hemoliza in vivo je biološki čimbenik.

Uzroci hemolize in vitro
Uzroci hemolize tijekom uzimanja krvi:

 • jaka aspiracija (upotreba tankih igala rjeđe dovodi do hemolize nego upotreba debljih; turbulencija te količina i brzina protoka su manji);
 • djelomična opstrukcija venskog ili arterijskog katetera;
 • uzimanje uzorka štrcaljkom i zatim razdvajanje u nekoliko epruveta.

Uzroci hemolize nakon uzimanja krvi:

 • presnažno miješanje krvi;
 • centrifugiranje krvi prije potpunog zgrušavanja;
 • centrifugiranje djelomično zgrušanih uzoraka bolesnika koji dobivaju antikoagulanse;
 • pozitivan ili negativan tlak u epruvetama;
 • razrjeđivanje krvi hipotoničnom otopinom;
 • zamrzavanje i odmrzavanje pune krvi;
 • čuvanje ili transport pune krvi na temperaturi okoline.

Hemoliza kao čimbenik interferencije

 • povećanje ili smanjenje koncentracije sastojaka u plazmi/serumu zbog koncentracijskog gradijenta između stanica i plazme;
 • interferiranje staničnih sastojaka u kemijskim i biokemijskim reakcijama (npr. pseudoperoksidazna aktivnost hemoglobina smeta određivanju bilirubina, adenilat-kinaza određivanju CK);
 • optička interferencija hemoglobina u spektrofotometrijskim mjerenjima;

U većini slučajeva, hemoliza uzrokuje interferenciju unutar referentnog intervala ili kod vrijednosti na gornjoj granici intervala (nivo odluke). Za bilo koji analit utjecaj hemolize na analit koji je u granici referentnih intervala je bitno veći nego kod izrazito patoloških vrijednosti.

OBILJEŽAVANJE UZORKA

 • Svaki uzorak dostavljen u laboratorij mora biti pravilno označen (IME I PREZIME PACIJENTA) te imati odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu.

DOSTAVA UZORAKA

 • uzorci se prenose u odgovarajućim spremnicima, a ako to zahtijeva priroda uzorka, treba se pridržavati posebnih uputa (temperatura, svjetlo);
 • uzorci se prenose u zatvorenim sustavima u uspravnom položaju;
 • uputnice se nose odvojeno od uzoraka;
 • pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje;
 • epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza).

DOZVOLJENA VREMENA OD UZIMANJA UZORKA DO ANALIZE

 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize općih biokemijskih pretraga su 2 sata;
 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka mokraće za kvalitativnu analizu do pregleda su 2 sata;
 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do određivanja sedimentacije eritrocita su 2 sata;
 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize kompletne krvne slike su 4 sata;
 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do pripreme krvnog razmaza su 4 sata;
 • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize koagulacijskih pretraga su 2 sata.

KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA

 • Nepravilno označeni uzorci ( uzorci bez imena i prezimena, nepodudaranje imena na spremniku i uputnici, uzorci bez uputnice)
  NAPOMENA: ako je u laboratorij dostavljen uzorak bez imena i prezimena potrebno je preuzeti odgovornost za identifikaciju dolaskom osobe koja je uzela uzorak u laboratorij i potpisom na uputnicu;
 • Uzorci uzeti u neodgovarajući tip spremnika ovisno o traženim pretragama i uzorci sa nedovoljnom količinom krvi u spremniku s antikoagulansom (ispod označene razine);
 • uzorci uzeti iz infuzijskog sustava;
 • zgrušani uzorci krvi uzeti u spremnike s antikoagulansom;
 • uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij;
 • hemolitični uzorci (hemoliza in vitro).
  NAPOMENA: Ukoliko se inzistira na izdavanju rezultata biokemijskih pretraga dobivenih iz hemolitičnog uzorka nalaz se izdaje na odgovornost liječnika uz napomenu ‘Na izričit zahtjev liiječnika pretrage su izrađene iz hemolitičnog uzorka’;
 • lipemični uzorci za pretrage kojima interferira lipemija;
 • kod opravdane sumnje da je došlo do zamjene uzorka izvan laboratorija.