Home  /  Za pacijente i posjetitelje  /  Smjernice za pacijente Klinike za kirurgiju

Smjernice za pacijente Klinike za kirurgiju

Za prijem u bolnicu bolesnik treba obvezno imati:

-Uputnicu od svog obiteljskog liječnika za ležanje u bolnici.

-Pacijenti iz druge županije trebaju imati odgovarajuću suglasnost za liječenje.

-Ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

-Laboratorijski nalazi: kks, urin, biokemija sa mineralogramom.

-Rtg pluća.

-Ekg.

-Krvna grupa.

-Nalaz interniste.

-Nalaz anesteziologa – zakazati termin pregleda na tel. br.: 036/336-172.

NALAZI NE SMIJU BITI STARIJI OD JEDNOG MJESECA!

Za prijem bolesnik se treba javiti na Centralnu recepciju kako bi se uzeli njegovi podatci  i tek nakon upisa u bolnicu javlja se na odgovarajuću Kliniku.

Kako bi se izbjegle dodatne gužve molimo bolesnike da imaju sve potrebne nalaze i uputnice.

Opće upute za bolesnike kojima predstoji kardiokirurški zahvat

Nakon specijalističkog pregleda i odluke o potrebi otvorene operacije na srcu, a prije dolaska na Kliniku, nužno je obaviti sljedeće pretrage:

-Koronografiju (donijeti CD snimak koronografije sa sobom).

-Transtorakalni UZV srca.

-Transezofagijski UZV srca.

-Color Doppler vratnih krvnih žila (osobe straije od 60 godina).

-Spirometriju.

*Krvne (hematološke) pretrage: KKS, SE, elektroliti (K, Na, Cl), GUK, urea, kreatinin, AST, ALT, y-GT, bilirubin, trigleciridi, kolesterol, koagulogram (PV, APTV, INR).

*Pretrage mokraće i mokraćnog sedimenta – kod operacije srčanog zaliska potreban je nalaz urinokulture – 3 URINOKULTURE KROZ 3 DANA.

*Rentgenska snimka pluća i srca.

*Elektrokardiogram – EKG.

*Krvna grupa i RH faktor, osigurati potrebne doze krvi za operaciju (4-6 doza, ovisno o vrasti kardiokirurškog zahvata.

*Pregled specijaliste anesteziologa (ponijeti svu medicinsku dokumentaciju). Utorkom u 14h u anesteziološkoj ambulanti u prizemlju SKB Mostar – nova zgrada.

*Pokrenuti proceduru za dobijanje suglasnosti za kardiokirurški zahvat.

*Bolesnici koji se liječe kod nekog drugog specijaliste (npr. interniste, neurokiruga, kardiologa, pulmologa, endokrinologa i dr.) trebaju doći s novim pregledom nadležnog specijaliste (tko ima problema sa štitnom žlijezdom – izvaditi hormone stitne žlijezde).

*Osigurati zalihe zadnje propisane medikamentozne terapije koju redovito uzima.

*Kontakt telefon nadležnog liječnika Obiteljske medicine.

Laboratorijske pretrage krvi i urina trebaju biti obavljene najdulje sedam dana prije dolaska na Kliniku.

Za sve ostale obavijesti obratite se glavnoj sestri Kliničkog odjela za kardiokirurgiju  i na tel. br.: 036/336-255.