Home  /  Smjernice za pacijente – Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za djalizu

Smjernice za pacijente – Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za djalizu

Naručivanje za ambulantne preglede:

 • Pacijenti se u ambulantu naručuju osobno sa uputnicom od svog liječnika ili telefonskim putem.
 • Pacijenti trebaju imati ovjerenu zdravstvenu iskaznicu sa važećom premijom osiguranja (markicom).

Na dan pregleda:

 • Doći u zakazano vrijeme.
 • Ponijeti  uputnicu od obiteljskog liječnika i prijaviti se na recepciju.
 • Pacijenti trebaju imati ovjerenu zdravstvenu iskaznicu s važećom premijom osiguranja (markicom).
 • Ponijeti svu medicinsku dokumentaciju (ako je pacijenti imaju).

Napomene:

 • Za pregled hematologa – potrebna je prethodna internistička obrada.
 • Za pregled imunologa – nalazi ne smiju biti stariji od mjesec dana.
 • Za pregled dijabetologa – laboratorijski nalazi potrebni za prvi pregled: KKS, GUK I i II, UREA, KREATININ, MINERALOGRAM (Na, K), UKUPNI KOLESTEROL, HDL, TRIGLICERIDI, AC. URICEUM, AST, ALT, LDH, ALP, CK, HbA1C
 • Za UZV srca potrebno je donijeti nalaz liječnika koji predlaže UZV srca ili stari nalaz ultrazvuka ukoliko se radi o kontroli.
 • Za TEE (transezofagusna ehokardiografija, transezofagusni UZV srca) lista neophodne dokumentacije: ovjerena zdravstvena knjižica, specijalistička  uputnica, prethodna medicinska dokumentacija (prethodni nalaz interniste/kardiologa, nalaz UZV/ TTE). Priprema za pregled: prije intervencije 12 sati ne uzimati hranu i tečnost, a nakon intervencije 2 sata također ne unositi ništa na usta.
 • Dnevna bolnica za peritonejsku dijalizu:
 • – Pregled nefrologa – potrebna uputnica od obiteljskog liječnika i ovjerena zdravstvena iskaznica.
 • – Izdavanje potrošnog materijala za peritonejsku dijalizu – dvije uputnice za izdavanje potrošnog materijala od obiteljskog liječnika.
 • – Podizanje Recormon ampula: kopija rješenja sa Zavoda za zdravstveno osiguranje, kopija zadnjeg nalaza od nefrologa, dvije uputnice za izdavanje lijeka od obiteljskog liječnika.
 • – Recormon ampule se izdaju za tekući mjesec  svaki radni dan od 7.30 do 11.00 sati.
 • Ambulanta za transplantirane pacijente (bubrezi)
 • – Pregled nefrologa – potrebna uputnica od obiteljskog liječnika i ovjerena zdravstvena iskaznica, za podizanje imunosupresiva potrebne su dvije uputnice od obiteljskog liječnika.

ERGOMETRIJA
ERGOMETRIJA – test opterećenja – stres test elektrokardiogram je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se ispitanik podvrgava standardiziranom i mjerljivom opterećenju u uvjetima oksidativnog stresa. Potreba miokarda za kisikom u određenom naporu je fiksna pa se u odgovarajućem opterećenju mogu javiti tipična anginozna bol te ishemijske promjene ST-segmenta ili poremećaji ritma u elektrokardiogramu.

Upute za pacijente:

 • Test opterećenja vrši se uz prethodni pregled i indikaciju interniste – kardiologa.
 • Potrebna je uputnica od obiteljskog liječnika i ovjerena zdravstvena iskaznica.
 • Prilikom testiranja potrebno je predočiti medicinsku dokumentaciju liječnika koji predlaže ergometriju.
 • Na dan testiranja popiti jutarnju terapiju i doručkovati.
 • Obrijati prsa (muškarci) radi elektroda koje se stavljaju na prsa.
 • Doći u zakazano vrijeme.

PACIJENTI KOJI IMAJU TERMIN ZA ERGOMETRIJU, NA ZAKAZANI TERMIN TREBAJU DOĆI UZ PRATNJU I NE VOZITI AUTOMOBIL.

KORONAROGRAFIJA
KORONAROGRAFIJA  je dijagnostička invazivna pretraga koja se koristi za dijagnosticiranje i liječenje kardiovaskularnih bolesti.

Upute za pacijente:

1. Za koronarografiju vam je potrebna Suglasnost (original i obavezno  kopija suglasnosti) nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, uputnica  s naznakom za koronografiju bolničko liječenje – (liječnika primarne zdravstvene zaštite ili obiteljskog liječnika).
2. Biokemija– GUK, urea, kreatinin, K, Na, CI, AST, ALT, LDH, CK, CKMB, CRP  TSH.
3. PV, AP, INR, TV, fibrinogen.
4. KKS i DKS.
5. Urin.
(Nalazi iz stavki 2., 3., 4, i 5. ne smiju biti stariji od 15 dana)
6. UZV srca (PONIJETI STARE   NALAZE – VRIJEDE   1  GODINU).
7. Ergometrija (AKO  IMA PONIJETI STARE   NALAZE – VRIJEDE   1  GODINU).
8. Krvna grupa i Rh faktor.
(Nalazi iz stavki 6., 7., 8. i 9. vrijede 1 godinu)                                     
9. RTG srca i pluća.

Na dan pretrage:

 • 1. Biti natašte (ne piti i ne jesti, ne uzimati tablete, ne uzimati inzulin).
 • 2. Ponijeti svoje lijekove.
 • 3. Pacijent treba biti higijenski pripremljen.
 • 4. Ponijeti pidžamu, ručnik, papuče, sve za osobnu higijenu.
 • 5. Svu medicinsku dokumentaciju o ranijim pregledima (kopija).
 • 6. Pacijent na antikoagulantnoj terapiji: xarelto – 2dana prije pretrage prestati uzimati; (Marivarin) pet (5) dana prije pretrage prestati piti lijek (izuzev umjetne mehaničke valvule).
 • 7. Pacijenti dijabetičari koji koriste lijek (Gluformin, Metformin, Siofor) tri (3) dana prije pretrage ne piti lijek.
 • 8. VRIJEDNE STVARI NPR. NAKIT I NOVAC NE NOSITE U BOLNICU!

ZA OVU DIJAGNOSTIČKU PRETRAGU SE OSTAJE U BOLNICI NAJMANJE 24 SATA!

Na tel. br. 036/336-070 zvati od  12 – 13 sati  za informacije i  termin.

HOLTER EKG
Holter EKG je 24-satni postupak kojim se pomoću Holter uređaja kontinuirano bilježi aktivnost srca za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti.

Upute za pacijente:

 • Potrebna je uputnica od obiteljskog liječnika i ovjerena zdravstvena iskaznica.
 • Predočiti medicinsku dokumentaciju.
 • Obrijati prsa (dlačice na prsima ne dozvoljavaju dobar zapis električnih potencijala – EKG-a).
 • Tijekom nošenja – normalno se ponašati, ispunjavati uobičajene dnevne obveze, voditi zabilješke o aktivnostima u kojima ćete opisati tegobe koje ćete eventualno osjetiti, kako bi se otkrila uzročno – posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti. Nakon 24sata (po dogovoru) aparat ćete doći skinuti i dobiveni nalaz predati liječniku na uvid.

HOLTER TLAKA (RR)
HOLTER TLAKA je 24-satno praćenje krvnog tlaka i pulsa.

Upute za pacijente

 • Potrebna je uputnica od obiteljskog liječnika i ovjerena zdravstvena iskaznica.
 • Predočiti medicinsku dokumentaciju.
 • Lijekove uzeti kao što ih uzimate inače (ne izostaviti da se eventualno vidi razlika mjerenja krvnog tlaka).
 • Doći prikladno odjeven (gornji dio odjeće treba imati širi rukav).
 • Tijekom nošenja – normalno se ponašati, pazivši da ruku na kojoj je manžeta previše ne opterećujete, ispunjavati uobičajene dnevne obveze, voditi zabilješke o aktivnostima kako bi se otkrila uzročno – posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.

Nakon 24 sata (po dogovoru) aparat ćete doći skinuti i dobiveni nalaz predati liječniku na uvid.

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU

 • Tijekom cijele pripreme ne uzimati hranu.
 • 2 DANA PRIJE PRETRAGE – ujutro i poslijepodne čaša gorke soli (5-6 litara tečnosti).
 • DAN PRIJE PRETRAGE – otopiti MOVIPREP (VREĆICE A i B) u 1 litri vode te popiti u roku od 60 minuta.
 • Tijekom dana se pije procijeđena juha, bistri sokovi i voda, popiti 5-6 litara tijekom dana.
 • Nakon 7 sati od prve popijene doze MOVIPREPA, otopiti preostale dvije vrećice A i B u 1 litar vode i popiti u roku od sat vremena, piti i dalje puno tečnosti.
 • NA DAN PRETRAGE – ne smije se piti tečnost najmanje 3 sata prije pretrage.

PRIPREMA ZA GASTROSKOPIJU

 • 12 sati prije pregleda NE jesti i NE piti ništa.