Home  /  Smjernice za pacijente Klinike za otorinolaringologiju

Smjernice za pacijente Klinike za otorinolaringologiju

Predoperativna priprema

Prije prijama u bolnicu zbog operacije u OETA – molimo uraditi, uz već postojeće nalaze:

-KKS, SE.

-Urin.

-ŠUK, urea, kreatinin, bilirubin, SGOT, SGPT, elektroliti.

-Rtg pluća i srca s očitanjem radiologa za sve pacijente starije od četrdeset godina.

-EKG.

-Krvna grupa (RhD).

-Vrijeme krvarenja, PV (protrombinsko vrijeme), APTV (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme), fibrinogen, TV (trombinsko vrijeme)3

-Nalaz interniste (za starije od 60 godina i mlađe ako su na terapiji), a za djecu do 16 godina nalaz pedijatra

-Mišljenje anesteziologa (naručiti se na 036/336 172)

-Bolnička uputnica.

Na dan prijama u bolnicu osigurati davatelja za jednu dozu bilo koje krvne grupe i donijeti nalaze na uvid.

Prijam na Kliniku za otorinolaringologiju – javiti se u ORL polikliniku – prizemlje  (sestri Mirjani) → upis na Centralnoj recepciji → 6. kat, gdje je Klinika za otorinolaringologiju.

Kontakt telefoni: 036/336-306, 336-320, 336-157.

Pri redovnom primitku na bolničko liječenje pacijent je obvezan:

  • Ponijeti pidžamu, papuče i pribor za osobnu higijenu;
  • Ponijeti lijekove ako ih uzima kao redovnu terapiju;
  • Ponijeti papirnate ubruse;
  • Skinuti nakit, šminku i lak za nokte;
  • Dan ranije obaviti osobnu higijenu (okupati se, obrijati i ponijeti pribor za brijanje).