Home  /  Smjernice za pacijente Klinike za onkologiju

Smjernice za pacijente Klinike za onkologiju

Za prvi pregled pacijent treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Uputnicu liječnika obiteljske medicine.
  2. Suglasnost nadležnog zdravstvenog županijskog osiguranja .
  3. Otpusno pismo (ukoliko je pacijent ležao u bolnici ili operiran, vezano za onkološku dijagnozu).
  4. PHD nalaz.
  5. Svu ostalu medicinsku dokumentaciju vezanu za zdravstveno stanje pacijenta.

Ambulantni pregledi:

  1. Važeća uputnica.
  2.  Ovjerena zdravstvena iskaznica.
  3. Prethodna medicinska dokumentacija.

Sa gore navedenom dokumentacijom, potrebno se javiti u prijamni ured Klinike za onkologiju (recepciju), na ulazu u našu zgradu. Naručivanje se vrši u prijamnom uredu (recepcija) svakim radnim danom u razdoblju od 07.30 do 14.30 sati.

Prilikom pregleda, liječnik onkolog će proučiti vašu medicinsku dokumentaciju i provesti potpunu dijagnostičku obradu te vam prezentirati plan liječenja, ovisno o postavljenoj dijagnozi.

Na našoj Klinici koriste se vodeći terapijski protokoli, temeljeni na medicini zasnovanoj na dokazima te se tijekom liječenja koordinira shema liječenja, kao i doza pripremljenih citostatika ili radioterapije. Također se prati učinkovitost terapije koja se prema potrebi može modificirati.

Pacijenti koji su hospitalizirani na Klinici za onkologiju:

Za boravak na Klinici pacijent treba imati ovjerenu zdravstvenu iskaznicu, važeću uputnicu (i suglasnost) te predmete za osobnu higijenu.

Posjete na Klinici za onkologiju su svakim radnim danom od 15h do 16.30h, a nedjeljom i blagdanima od 13.30h do 15h.

Molimo vas da tijekom posjeta poštujete preporuke o odijevanju na Klinici za onkologiju SKB Mostar.

Za sve ostale informacije i administrativne procedure možete se obratiti na broj prijamnog ureda Klinike za onkologiju (recepciju) 036/336-466.