Home  /  Smjernice za pacijente – Klinike za neurokirurgiju

Smjernice za pacijente – Klinike za neurokirurgiju

Raspored rada u ambulanti:

 • Ponedjeljak: 11:00-13:00    Svi neurokirurzi
 • Utorak: 9:00-11:00    Dr. Livaja
 • Srijeda: 9:00-11:00    Dr. Lakičević
 • Četvrtak: 9:00-11:00    Dr. Bošnjak
 • Petak: 9:00-11:00    Dr. Bulić
 • Svaki drugi tjedan od 13:00   Profesor Paladino.

Termin za pregled u ambulanti neophodno je dogovoriti na broj telefona 036/336-170.

Ukoliko je u pitanju prvi pregled obvezno je imati:

 • uputnicu od obiteljskog liječnika,
 • nalaz neurologa sa preporukom za pregled neurokirurga,
 • te CT ili MR snimak ne stariji od dva mjeseca .

Strani državljani te neosigurane osobe dužne su platiti participaciju za pregled.

REDOVITI PRIJAM  NA KLINIKU

Za prijam pacijenta na Kliniku za neurokirurgiju, kod planiranih operacijskih zahvata, neophodno je da ima:.

 • ovjerenu zdravstvenu iskaznicu, odgovarajuću uputnicu za hospitalizaciju iz nadležnog Doma zdravlja ili suglasnost za liječenje ukoliko je pacijent iz druge županije;
 • ukoliko je planirani operacijski zahvat financiran od strane FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI (što se pacijentu naglasi kod pregleda u ambulanti) neophodno je ishoditi suglasnost navedenog fonda na sljedeći način:
 • HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA I ZAPADNO HERCEGOVAČKA ŽUPANIJA – donijeti kopiranu zdravstvenu iskaznicu te nalaz neurokirurga koji indicira zahvat u administraciju Klinike za neurokirurgiju;
 • SVE OSTALE ŽUPANIJE – pokrenuti suglasnost u matičnom zavodu s naglaskom da je u pitanju FFS.
 • sve nalaze po predoperacijskoj pripremi koju pacijent također dobije u ambulanti tijekom pregleda neurokirurga koji indicira zahvat, zaključno sa nalazom anesteziologa koji ne smije biti stariji od 30 dana.
 • lijekove koje pacijent uzima od ranije (npr. antidijabetici, antihipertenzivi, lijekovi za reguliranje hormona štitnjače), pidžamu, papuče te pribor za osobnu higijenu.

Informacije za pacijente koji su hospitalizirani na Odjelu za intenzivno neurokirurško liječenje informacije se daju svaki dan od 15:00 – 16:30 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo na poštivanju gore navedenih smjernica u svrhu što kvalitetnijeg pružanja neurokirurških usluga.