Home  /  Športsko društvo ”Medicinar”

Športsko društvo ”Medicinar”

Prim.dr.sc. Zoran Pehar, dr.med.
Predsjednik Društva:  prim. dr. sc. Zoran Pehar
Kontakt osoba: Vera Marić, zamjenica tajnika
Telefon: 063/603-819;    Fax.: 036/322-712
E-adresa: veramostar1@gmail.com

Adresa:  Kralja Tvrtka b.b. (zgrada stare Kirurgije)

Temeljem članka 14. i 52. Zakona o udrugama i fondacijama (Službene novine Federacije BiH broj 45/02), Skupština Športskog društva Medicinar – Mostar na sjednici održanoj dana 19. veljače 2015. god. donijela je statut športskog društva „Medicinar“.

Udruga ŠPORTSKO DRUŠTVO MEDICINAR Mostar je, neprofitna i nestranačka udruga zasnovana na slobodnom i dragovoljnom povezivanju i udruživanju djelatnika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ovlaštena osoba za predstavljanje i zastupanje je predsjednik Društva, a u slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Društva ili zamjenik tajnika sa ovlastima koje im daje predsjednik Društva.

Ciljevi Društva

 • okupljanje djelatnika SKB Mostar radi rekreacije, igranja i promicanja športa,
 • sudjelovanje u športskim natjecanjima i provođenje rekreacije članova,
 • prikupljanje, evidentiranje i klasificiranje športskih događaja (obavijesti, rezultati),
 • utemeljenje i razvoj što više športskih sekcija pri Društvu,
 • suradnja sa ostalim športskim društvima Mostara, HNŽ i BiH.

Djelatnosti Društva

 • organiziranje turnira, športsko-rekreacijskih događanja,
 • sudjelovanje u športskim natjecanjima,
 • utemeljenje sekcija pri Društvu: košarka, šah, nogomet, rukomet, odbojka, stolni tenis itd.,
 • poticanje masovnosti u svim granama športa,
 • pružanje pomoći u športskom odgoju mlađih generacija,
 • suradnja s drugim istovrsnim udrugama,
 • obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Društva utvrđenih ovim Statutom.

Aktivno počinje sudjelovati na susretima medicinara u Neumu 2006. godine, sa predsjednikom Miljenkom Džidićem. Nova izborna skupština ŠD Medicinar održana je 20. siječnja 2011. godine na kojoj je izabrano novo rukovodstvo: za predsjednicu skupštine je izabrana dr.Diana Zelenika, tajnik Robert Glibić, a funkciju zamjenice tajnika obavlja Vera Marić.

Članom Društva mogu postati djelatnici Sveučilišne  Kliničke bolnice Mostar koji dragovoljno i potpišu pristupnicu (pismenu izjavu) Društvu i prihvate  Statut Društva. Članstvo može biti redovno i počasno. Redovni članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. Počasni članovi nemaju obvezu plaćati članarinu.

ŠP “Medicinar” se može pohvaliti mnogobrojnim uspjesima i vrhunskom angažmanu na raznoraznim kulturnim, tradicionalnim i humanitarnim turnirima, susretima medicinara, čemu svjedoči i arhiva brojnih pehara i medalja.

Društvo pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, obavljanja dopuštenih djelatnosti u skladu sa zakonom te iz drugih pravno dopuštenih izvora. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruženja.

Članovi Društva imaju pravo uvida u rad tijela Društva i odluke koje ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Društva, radu tijela Društva te odlukama koje donose članovi dobivaju putem javnog oglašavanja na za to primjerenim mjestima.

Djelovanje Društva je javno i otvoreno svim ljudima dobre volje bez obzira na njihovu različitost.