Home  /  Organizacijske jedinice  /  Medicinska knjižnica

Medicinska knjižnica

Silva Planinić, mag.nov.
Voditeljica Knjižnice:  Silva Planinić, mag. nov.
Kontakt: 036/336-114;      Fax.: 036/336-114
E-adresa: knjiznica@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (u produžetku glavnog objekta SKBM, prema Klinici za Onkologiju)
Digitalna knjižnica       Popis novih udžbenika

Počinje sa radom u mjesecu veljači 2014. godine, a objekt je smješten na Bijelom Brijegu u produženom lokalitetu Službe za medicinsku opskrbu (bolničke ljekarne). Osmišljena je s namjenom  da bude centar za upravljanje izvorima znanja neophodnih za potpomaganje kliničke prakse i visoke kvalitete usluga liječenja pacijenata u bolnici te za potporu znanstvenim i istraživačkim aktivnostima.

Medicinska knjižnica SKB Mostar je, prema namjeni i sadržaju knjižnog fonda te obavljanju poslova i zadataka, specijalnog tipa – medicinska bolnička knjižnica s temeljnom svrhom nabave, organizacije i osiguravanja dostupnosti zbirke znanstvenih i stručnih publikacija te pružanja pouzdanih informacija iz ostalih kvalitetnih izvora s područja biomedicine, zdravstva i srodnih područja.

Knjižnica je otvorena za sve djelatnike SKB Mostar, liječničko, znanstveno-nastavno, sestrinsko te ostalo zdravstveno, medicinsko i nemedicinsko osoblje – kao i za studente, stažiste i specijalizante. Osigurava efektivni i integrirani pristup znanstvenim resursima sa svrhom ostvarivanja zadaća koje su potpora stručnom, razvojnom i znanstveno-istraživačkom radu ustanove i osposobljavanje korisnika za korištenje raspoloživih informacijskih izvora.

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Vodi, organizira, koordinira i nadzire poslove u i za Knjižnicu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
 • Izrađuje programe, izvještaje rada i godišnja izvješća o aktivnostima unutar Knjižnice;
 •  Organizira i osigurava izrade odgovarajućih dokumenata (analiza, projekata, razvojnih programa) od interesa za Sveučilišnu kliničku bolnicu i knjižnicu;
 • Aktivno sudjeluje u izradi odgovarajućih znanstveno-istraživačkih radova, projekata, organizaciji simpozija, predavanja, promocija i ostalih edukativnih aktivnosti u suradnji sa menadžmentom i liječnicima;
 • Vodi poslove vezane uz odabir, pripremu i posudbu knjižnične građe;
 • Sudjeluje u prikupljanju, nabavi, znanstvenih i stručnih (tiskanih i elektroničkih) publikacija u skladu s nabavnom politikom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  te u osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih/mrežnih izvora informacija i znanja;
 • Selektira, evidentira, raspoređuje i ažurira zaprimljeni fond;
 • Vodi kartoteke, revidiranje podataka, katalogizacija novih naslova, unos i kontrola zapisa iz drugih knjižnica, pružanje informacija i suradnja sa djelatnicima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
 • Pruža pomoć korisnicima pri pronalaženju informacija te obavještava korisnike o postojećim uslugama u Knjižnici i izvan nje, uključujući i web okruženje;
 • Kontinuirano se osobno usavršava;
 • Stoji na raspolaganju korisnicima za mogućnost fotokopiranja, skeniranja i printanja građe, korekture, lekture i stručne redakture tekstova.

Zagovaranjem knjižnica i knjižničarstva unutar medicinskih matičnih ustanova i na razini ministarstava, omogućava se daljnji razvoj knjižnice i oblikovanje pozitivnih stavova prema knjižničarskoj svrsi u medicinskim ustanovama te poticanju zdravstvene pismenosti.

Korisnicima na raspolaganju stoji naša čitaonica sa deset mjesta i deset umreženih osobnih računala. U otvorenom pristupu nalazi se bogata referentna zbirka enciklopedija, leksikona, rječnika, medicinskih i općih, kao i osnovna medicinska predklinička i klinička literatura, zbirka literature s područja povijesti medicine i povijesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar već sedam godina pretplaćena je na HINARI bazu časopisa. Naime, riječ je o projektu Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem podizanja razine znanstvene aktivnosti u svim neprofitnim biomedicinskim ustanovama u zemljama nižeg socioekonomskog statusa. Pristup je moguć sa svih računala unutar kruga bolnice i Medicinskoga fakulteta. Riječ je o približno 8000 medicinskih časopisa i knjiga dostupnih u elektronskoj verziji, koji su razvrstani po različitim biomedicinskim područjima. Na ovaj način liječnici, medicinske sestre, tehničari i studenti medicine imaju slobodan pristup gotovo svim relevantnim časopisima iz svih područja biomedicine, što će zacijelo olakšati i ubrzati pisanje znanstvenih radova te izradu magistarskih i doktorskih radova, a time i podići razinu znanstvene aktivnosti u našoj ustanovi.

Trenutni sveukupni knjižnični fond sadrži 900 knjiga, širok opus znanstvenih radova na hrvatskom jeziku u digitalnoj arhivi knjižnice, distribuiranje 30 različitih medicinskih časopisa te pristup pretraživačima raznih medicinskih baza podataka stoji na raspolaganju svim djelatnicima SKB Mostar, liječničkom, znanstveno-nastavnom, medicinskom osoblju i studentima svakog radnog dana od  7:30 do 15.30 sati kada nas možete posjetiti i posuditi željenu građu.

Za potrebne lozinke i sve ostale detalje, vezane za prava korisnika i uporabu dostupnog materijala u ovim bazama časopisa, literature i digitalnog fonda, možete se obratiti Silvi Planinić, voditeljici Medicinske knjižnice SKB Mostar.