Home  /  Bolnička kapelica

Bolnička kapelica

Kapelan: fra Svetozar Kraljević

Kontakt: 063/314-212

Bolnička kapelica Sveučilišne kliničke bolnice Mostar smještena je na  – 1 etaži glavnog medicinskog objekta na Bijelom Brijegu, pored Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu.

Fra Svetozar nema fiksne termine posjeta klinikama, nego na iste dolazi po pozivu ovisno o hitnosti stanja bolesnika. Bolesnicima će pružiti sakramente ispovijedi, pričesti i bolesničkog pomazanja, a na raspolaganju je i za duhovni razgovor. Pored poziva fra Svetozar će posjećivati bolesnike u skladu s ostalim svojim obvezama.

Termini sv. Misa u kapelici su:

Nedjelja 11:00 sati

Utorak 14:00 sati.

Srijedom je sv. Misa na Klinici za psihijatriju u 11:00 sati.

Četvrtkom je klanjanje Presvetom Oltarskom sakramentu u bolničkoj kapelici od 14:00 do 15:00 sati.

Kapelica je otvorena 24 sata za sve pacijente, djelatnike te posjetitelje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.