Home  /  Novosti i obavijesti  /  Obavijest o održavanju XX. psihijatrijske subote

Obavijest o održavanju XX. psihijatrijske subote

20. veljače 2024.

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Sveučilište u Mostaru u suradnji s Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije, Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini i
Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini organiziraju međunarodni simpozij pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije – dvadesetu mostarsku psihijatrijsku subotu.
Simpozij na temu: “Rezilijencija u zdravlju i bolesti” će se održati 1. lipnja 2024. godine u Mostaru.