Home  /  Javne nabave  /  Odluke  /  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja LOT 4 – Uređaji i oprema POLIKLINIKE , DIJAGNOSTIKA I DNEVNA BOLNICA

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja LOT 4 – Uređaji i oprema POLIKLINIKE , DIJAGNOSTIKA I DNEVNA BOLNICA

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2023.