Home  /  Novosti i obavijesti  /  Najava 2. radiološkog simpozija na temu „Vrijeme štedi mozak“

Najava 2. radiološkog simpozija na temu „Vrijeme štedi mozak“

15. studenoga 2023.

Nakon uspješno održanog prošlogodišnjeg simpozija iz područja radiologije, Sveučilišna klinička bolnica Mostar u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Udrugom Sanus Motus, organizira 2. radiološki simpozij na temu „Vrijeme štedi mozak“ koji će se održati u subotu, 18. studenoga 2023. godine u dvorani Princess  hotela Mepas u Mostaru.

Na simpoziju će se na poseban načini obraditi tema dijagnostike i intervencijskih postupaka kod moždanog udara te primjeni umjetne inteligencije u navedenom području.

Kao i prethodne godine, za sve sudionike organizatori su osigurali eminentne predavače, a to su: prof. dr. sc. Stefan Markus Niehaus iz Berlina, vodeći stručnjak za razvoj umjetne inteligencije u radiološkoj dijagnostici iz područja neuroradiologije, prof. dr. sc. Marko Radoš, vodeći stručnjak iz područja intervencijske radiologije, dr. sc. Marija Bender i mr. sc. Sandra Lakičević iz SKB Mostar, članice tima za akutno zbrinjavanje moždanog udara educirane u najrazvijenijim centrima u Europi te  dr. Gojko Bogdan, nositelj razvoja intervencijske radiologije u SKB Mostar.

Simpozij je prvenstveno namijenjen za specijaliste radiologije, intervencijske radiologije, neurologije, fizikalne medicine, magistre medicinske radiologije i sve zainteresirane zdravstvene djelatnike koji su uključeni u lanac zbrinjavanja, liječenja i rehabilitacije pacijenata koji su preživjeli akutni ishemijski moždani udar.

Simpozij će biti bodovan od nadležne liječniče komore, za sve sudionike. Registracija će biti moguća od 16:30 sati u predvorju.

Download