Home  /  Novosti i obavijesti  /  Raspored stručnih predavanja Centra za urgentnu medicinu SKB

Raspored stručnih predavanja Centra za urgentnu medicinu SKB

26. rujna 2023.

Obavještavamo Vas o stručnim predavanjima Centra za urgentnu medicinu i hitne prijame Sveučilišne kliničke bolnice Mostar koja će se održavati svake posljednje srijede u mjesecu u jutarnjem terminu od 08:30 sati u predavaonici na VIII. katu nove zgrade SKB Mostar na Bijelom Brijegu.

Organizator zadržava pravo izmjene termina predavanja o čemu će blagovremeno izvijestiti zainteresirane strane putem obavijesti na oglasnoj ploči u Centru za urgentnu medicinu i hitnog prijama SKB Mostar.

RASPORED STRUČNIH PREDAVANJA ZA TEKUĆU 2023. GODINU

Rujan

  1. Antibiotska terapija kao izazov u hitnom prijamu – izv. prof. dr. sc. Jadranka Nikolić, dr. med., specijalist infektologije, Klinika za infektivne bolesti, SKB Mostar;
  2. Prednost levocetirizina u terapiji alergija – dr. Stipan Bagarić, dr. med., Centar za urgentnu medicinu i hitne prijame, SKB Mostar;

Listopad

  1. Terapija akutne boli u hitnom prijemu – dr. Dajana Vladić-Spaić, dr. med., specijalist anestezije i reanimacije, voditelj Ambulante za bol, Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, SKB Mostar;
  2. Nazalni dekongestiv – rješenje začepljenog nosa – dr. Tomislav Klaić, dr. med., Centar za urgentnu medicinu i hitne prijame, SKB Mostar;

Studeni

  1. Novi principi u liječenju epileptičkog statusa u hitnom prijamu – doc. dr. sc. Nataša Škobić-Pejanović, dr. med. specijalist neurologije, predstojnica Klinike za neurologiju, SKB Mostar;
  2. Zašto je važno uzimati probiotik uz antibiotik? – dr. Velma Tucaković, dr. med., Centar za urgentnu medicinu i hitne prijame, SKB Mostar;

Prosinac

  1. Hipertenzivna kriza u hitnom prijamu – prim. prof. dr. sc. Monika Tomić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist nefrologije, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti, SKB Mostar;
  2. Simptomi i liječenje prehlade i gripe – dr. Luka Aničić, dr. med., Centar za urgentnu medicinu i hitne prijame, SKB Mostar.