Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru ponuditelja – usluge godišnjeg sukcesivnog odvoza infektivnih kategorija medicinskog otpada

Odluka o izboru ponuditelja – usluge godišnjeg sukcesivnog odvoza infektivnih kategorija medicinskog otpada

Novosti - skbm.ba
27. siječnja 2023.