Home  /  Novosti i obavijesti  /  Uvedena nova medicinska usluga za dijagnosticiranje poremećaja iz spektra autizma u SKB Mostar

Uvedena nova medicinska usluga za dijagnosticiranje poremećaja iz spektra autizma u SKB Mostar

7. prosinca 2021.

Primjena opservacijskog protokola ADOS koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma od 6. prosinca 2021. se, kao nova usluga, pruža u Klinici za dječje bolesti SKB Mostar.

Po našim saznanjima, SKB Mostar je prva ustanova  u Bosni i Hercegovini koja, koristeći ovu metodu, dijagnosticira poremećaje iz spektra autizma (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Navedeni test omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca te strukturirano kodiranje istih.

Protokol se primjenjuje za djecu sa svim neurorazvojnim poremećajima kao što su: intelektualna onesposobljenost, poremećaji u ponašanju, pamćenje u učenju, poremećaj pozornosti i hiperaktivnost (ADHD), autizam, nerazvijen govor itd.

Inače, godišnji broj pregleda i tretmana djece sa neurorizičnim poremećajima na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar se okvirno kreće oko tisuću, no realne potrebe su znatno veće. Zbog niskog socioekonomskog statusa obitelji kao i različitih stresora koji patogeno utječu na opći razvoj djeteta, broj neurorazvojnih poremećaja ima tendenciju rasta te će u budućnosti biti znatno veći broj takve djece.  U svijetu, primjerice,  živi oko 53 milijuna djece mlađe od 5 godina s teškoćama u razvoju.

Svjesni spomenutih činjenica, vjerujemo kako ćemo u skoroj budućnosti, pored protokola ADOS-a,  biti u mogućnosti razvijati programe prevencije i odgovoriti na specifične zahtjeve adekvatnim dijagnostičko-terapijskim intervencijama djeci sa neurorazvojnim poremećajima i njihovim obiteljima.

Kontakt telefon na koji se mogu dobiti sve potrebne informacije u vremenu od 12-14 sati, svaki radni dan, je: 036/ 341 967.

ADOS protokoli jedan su iznimno značajan iskorak kako u radu SKB Mostar tako i za djecu i obitelji koji će biti korisnici ovih usluga, a za koji su do sada morali ići u neki od prekograničnih bolničkih centara.