Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – specifičnog potrošnog materijala za higijenu i njegu ležećih pacijenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – specifičnog potrošnog materijala za higijenu i njegu ležećih pacijenata

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2021.