Home  /  Novosti i obavijesti  /  Kontakt brojevi telefona COVID bolnice SKB Mostar

Kontakt brojevi telefona COVID bolnice SKB Mostar

19. travnja 2021.

COVID bolnica SKB Mostar  nalazi se na više lokacija te su, shodno tome, raspoloživi i sljedeći  brojevi telefona na koji se mogu dobiti potrebne informacije:

COVID bolnica / Klinika za infektivne bolesti ( „Stara kirurgija“) 2. i 3. kat

           1.Kontakt tel.: 036/ 336 – 581 (administracija)

Informacije vezane za uputnice, suglasnosti, medicinsku dokumentaciju, prijem i otpust bolesnika, premještaj bolesnika na druge klinike/odjele.

          2. Kontakt tel.: 036/ 336 – 591 (informacije o stanju bolesnika)

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika možete dobiti svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

COVID bolnica/ Respiracijski centar 1 ( „Stara kirurgija“) prizemlje

          1.Kontakt tel.: 036/ 336 – 201 (administracija)

Informacije vezane za uputnice, suglasnosti, medicinsku dokumentaciju, prijem i otpust bolesnika, premještaj bolesnika na druge klinike/odjele.

         2. Kontakt  tel.: 036/ 336 584 (informacije o stanju bolesnika)

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika možete dobiti svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

COVID bolnica/ 6. kat glavnog objekta na Bijelom brijegu

  1. Kontakt tel.: 036/ 336-025 (administracija)

 Informacije vezane za uputnice, suglasnosti, medicinsku dokumentaciju, prijem i otpust bolesnika, premještaj bolesnika na druge klinike/odjele.

  • Kontakt tel.: 036/336-310 (informacije o stanju bolesnika)

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika možete dobiti svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

COVID bolnica / 3.  i 5. kat glavnog objekta na Bijelom brijegu

  1. Kontakt tel.: 036/ 336 -341 (administracija)

Informacije vezane za uputnice, suglasnosti, medicinsku dokumentaciju, prijem i otpust bolesnika, premještaj bolesnika na druge klinike/odjele.

  • Kontakt tel.: 036/ 336 – 356 (informacije o stanju bolesnika)

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika možete dobiti svaki dan od 14.00 do 15.00 sati.

COVID bolnica/ Respiracijski centar 2 (5. kat glavnog objekta na Bijelom brijegu)

  1. Kontakt tel.: 036/ 336 – 201(administracija)

Informacije vezane za uputnice, suglasnosti, medicinsku dokumentaciju, prijem i otpust bolesnika, premještaj bolesnika na druge klinike/odjele.

  • Kontakt tel.: 036/ 336 – 356 (informacije o stanju bolesnika)

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika možete dobiti svaki dan od 15.00 do 16.00 sati.