Home  /  Novosti i obavijesti  /  Održan inicijalni sastanak o postupku akreditiranja Klinike za onkologiju i Klinike za dječje bolesti SKB Mostar

Održan inicijalni sastanak o postupku akreditiranja Klinike za onkologiju i Klinike za dječje bolesti SKB Mostar

19. veljače 2021.

Sastanak predstavnika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB MOSTAR) i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) održan je u petak, 19. veljače 2021. na Klinici za onkologiju SKB Mostar. Povod ovog okupljanja, namjera je SKB Mostar da dvije klinike otpočnu proces akreditacije,  i to Klinika za onkologiju i Klinika za dječje bolesti.

Ispred SKB Mostar, predstavnike AKAZ-a pozdravio je pomoćnik ravnatelja za nastavu i znanstveno-istraživački rad, prof. dr. sc. Ivan Ćavar  koji je, u ime Ravnatelja SKB Mostar, iskazao iznimnu podršku i nadu da će SKB Mostar uspješno realizirati proces akreditacije kao i zahvalnost  predstavnicima AKAZ-a na raspoloživosti za suradnju i potporu na ovom dugotrajnom i zahtjevnom projektu.

Predstavnici AKAZ-a, Salih Slijepčević i  Armin Hurić iskazali su svoje zadovoljstvo što  SKB Mostar kreće u proces akreditacije te su nazočne upoznali sa postupkom koji će uslijediti kako bi zadovoljili tražene standarde koje će ocjenjivači  na kraju procesa i vrjednovati. „Nužno je ostvariti 80 % zadanih standarda kako bi Klinika bila akreditirana od strane AKAZ-a“, pojasnio je gosp. Slijepčević te u više navrata naglasio kako je ključna uloga članova menadžmenta bolnice koji ovom procesu trebaju dati punu podršku ukoliko se hoće doći do konkretnih rezultata. 

Glavna sestra SKB Mostar, Zdravka Lončar također je podržala proces akreditacije koji će uslijediti te naglasila kolika je važnost ispravnog vođenja sestrinske dokumentacije. „Nerijetko je upravo sestrinska dokumentacija glavna okosnica ispravne prosudbe u sudskim sporovima“, naglasila je glavna sestra Lončar.

Posebno zainteresirane za mnogobrojne detalje koje su iznosili predstavnici AKAZ-a bile su predstojnica Klinike za onkologiju, doc. dr. sc. Inga Marijanović i predstojnica Klinike za dječje bolesti mr. sc. Vesna Brkić čiji su prvi zadatci oformiti timove unutar svojih klinika koje će se detaljno baviti akreditacijskim aktivnostima. 

Nakon dvosatnog razgovora u kojem su nazočni razmijenili ideje i mišljenja glede standarda i procedura, uslijedio je obilazak Klinike za onkologiju kako bi se „iz prve ruke“ uvidjeli nedostatci odnosno  detalji za koje će Klinika u svome radu trebati izraditi procedure, odnosno, u konačnici i standarde.  

Cjelokupan proces akreditiranja u SKB Mostar bit će proveden posredstvom Ureda za nadzor i unaprjeđenje kakvoće  čija je voditeljica Martina Brkić tom prilikom izjavila: „Pred nama je zaista mukotrpan put, ali put je to koji nema alternativu ukoliko želimo ići u korak s razvijenim bolničkim centrima u okruženju. Nadamo se da ćemo tijekom godinu dana intenzivnog  rada proces akreditiranja ove dvije Klinike uspješno završiti“, zaključila je voditeljica Brkić.

U SKB Mostar, AKAZ-ov tim je2017. godine, a  u sklopu reakreditacije,  utvrdio da su u cijelosti zadovoljeni kriteriji „Rodilište-prijatelj novorođenčadi“   te je time reakreditirana Jedinica za novorođenčad koja postoji u sklopu Klinike Za ginekologiju i porodništvo. Do sada je to jedina akreditirana organizacijska jedinica u SKB Mostar, a uz entuzijazam djelatnika koji je iznjedrio spomenuti sastanak, realno je očekivati da će u sljedećem razdoblju biti akreditiran znatno veći broj Klinika.