Home  /  Osnovni dokumenti  /  Zahtjev o potrebi angažiranja fizičke osobe (bez zasnivanja radnog odnosa)

Zahtjev o potrebi angažiranja fizičke osobe (bez zasnivanja radnog odnosa)

Novosti - skbm.ba
18. veljače 2021.