Home  /  Novosti i obavijesti  /  SMJERNICE RADA U SKB MOSTAR U IZVANREDNOJ SITUACIJI COVID-19 INFEKCIJE

SMJERNICE RADA U SKB MOSTAR U IZVANREDNOJ SITUACIJI COVID-19 INFEKCIJE

Novosti - skbm.ba
1. prosinca 2020.

Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih korona virusom

Broj: 7734/2/20

Mostar, 09.11.2020. godine

SMJERNICE RADA U SKB MOSTAR U IZVANREDNOJ SITUACIJI COVID-19 INFEKCIJE (9.11.2020.)

 1. BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU NEGATIVNOG TESTA NA COVID (onkološki, internistički, pulmološki, neurološki; pedijatrijski, ginekološki, kirurški, psihijatrijski):
 • Hospitalizacija u matičnim odjelima.
 • FEBRILNI BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU S POZITIVNOM EPIDEMIOLOŠKOM ANAMNEZOM KOJI SU VEĆ TESTIRANI U TRIJAŽNIM PUNKTOVIMA I ČEKA SE REZULTAT TESTA, A ZAHTIJEVAJU HOSPITALIZACIJU NE PUŠTATI KUĆI:
 • Uputiti u Kliniku za infektivne bolesti dnevna bolnica za Covid -19 bolesnike (trijaža bolesnika) do potvrde.
 • DOKAZANI ILI SUMNJIVI COVID-19 SIMPTOMATSKI BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU:      
 • PREGLED/PRIJEM U AMBULANTI / DNEVNOJ BOLNICI ZA COVID U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI, OSIM :
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA – TRUDNICA – Klinika za ginekologiju;
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA AKUTNIH KIRURŠKIH BOLESNIKA KOJI IDU U OPERATIVNI PROGRAM – Klinika za kirurgiju;
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA – DJECA –  Klinika za dječje bolesti.

(Zbrinjavanje u MATIČNIM odjelima – PREMA RASPOREDU NADLEŽNIH).

Po prispjeću testa hospitalizacija COVID bolesnika ovisno o kliničkom stanju bolesnika:

Teški oblik bolesti i kritični oblik bolesti –  hospitalizacija u:

1.         Respiracijski centar 1 i 2 – Odjel za reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar (Klinika za fizijatriju i Klinika za traumatologiju).

Teški oblik bolesti i srednje teški oblik bolesti – hospitalizacija u:

2.         Izolacijski blok 2 – Klinika za infektivne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti.

3.         Izolacijski blok 3 – Odjel za plućne bolesti i TBC (Klinika za traumatologiju i Klinika za ortopediju SKB Mostar)

4.         Dokazani ili sumnjivi Covid-19  asimptomatski Covid bolesnici za hospitalizaciju :

Uputiti u Kliniku za unutarnje bolesti, ODJEL NEFROLOGIJA – COVID ODJEL za  zbrinjavanje asimptomatskih internističkih dijagnoza prema akutnim stanjima.

Bolesnici koji dolaze iz izolacije ili sumnjivi bolesnici koji zahtijevaju hospitalizaciju u Klinici za unutarnje bolesti – ODJEL HEMATOLOGIJE – IZOLACIJA/SUMNJA NA COVID asimptomatskih internističkih bolesnika.

5.         HOSPITALIZIRANI ASIMPTOMATSKI COVID BOLESNICI na RAZLIČITIM odjelima koji ne zahtijevaju daljnju hospitalizaciju i dijagnostičku obradu na matičnim odjelima SLIJEDE UPUTE EPIDEMIOLOGA I IDU KUĆI U  SAMOIZOLACIJU UZ PRAĆENJE EPIDEMIOLOGA I OBITELJSKOG LIJEČNIKA.

LOKACIJA RADA S COVID BOLESNICIMA SKB MOSTAR  (9.11.2020.) :

1.         DNEVNA BOLNICA COVID-19 – TRIJAŽA BOLESNIKA

(specijalizanti i medicinski djelatnici svih službi  i nemedicinskih službi – prema naredbi po rasporedu koji ima KRIZNI STOŽER SKB MOSTAR) ;

2.         RESPIRACIJSKI CENTAR 1 ( Klinika za fizijatriju);

RESPIRACIJSKI CENTAR 2 ( 5.kat Klinika za traumatologiju) invazivno/neinvazivno liječenje COVID bolesnika.

 • Nadležnost Odjela za reanimaciju i intenzivno liječenje.

3.         SIMPTOMATSKI BOLESNICI S DOKAZANOM COVID-19 INFEKCIJOM I / ILI PRIDRUŽENIM BOLESTIMA RAZLIČITIH PATOLOGIJA SMJEŠTAJU SE NA :

–           DRUGI I TREĆI KAT (Klinika za infektivne bolesti i Klinika za kožne bolesti)

 • Nadležnost Klinike za infektivne bolesti.

–           PETI KAT SKB MOSTAR  (Klinika za ortopediju i Klinika za traumatologiju)

 • Nadležnost odjel za plućne bolesti.

COVID simptomatski BOLESNICI UNUTAR SKB MOSTAR se premještaju u Izolacijske blokove navedenih lokacija prema dogovoru s dežurnim liječnikom na COVID broj: 063 / 031 – 807.

Bolesnici s lokaliteta na Bijelom brijegu se dogovorno izmještaju u Izolacijski blok 3 na 5. katu prethodno dogovoreno na COVID broj.

Bolesnici s lokaliteta Klinike za psihijatriju, Klinike za fizijatriju u Izolacijski blok 2 Klinike za infektivne bolesti prethodno dogovoreno na COVID broj.

POTREBNO JE OSIGURATI rad svih službi !

Medicinsko i nemedicinsko osoblje SKB MOSTAR  u dežurstvima, smjenama mora biti uvijek na raspolaganju ovisno o broju bolesnika i pridruženih bolesti uz COVID-19.

SVE SLUŽBE ĆE BITI ISKOORDINIRANE PREKO PREDSTAVNIKA UNUTAR KRIZNOG STOŽERA SKB MOSTAR PREMA NOVONASTALIM SITUACIJAMA I BITI RASPOREĐENO NA RAD. 

 • (Promjenjivo na dnevnoj razini).

NAPOMENA:

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaje važiti Procedura: Rad u SKB Mostar u izvanrednoj situaciji – COVID-19 infekcije broj: 2200/20 od 31.03.2020.godine.

Ove Smjernice vrijede od dana usvajanja, a prestaju važiti onog trenutka kada više ne bude potrebe za istim ili kada dođe do većih izmjena u sadržaju.