Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu usluga redovitog servisa aparata za serologiju

Pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu usluga redovitog servisa aparata za serologiju

Novosti - skbm.ba
12. lipnja 2020.