Home  /  Novosti i obavijesti  /  Preporuke za zdravstvene radnike koji su bili u nezaštićenom kontaktu (bez maske/odgovarajuće zaštitne opreme) sa COVID-19 pozitivnim pacijentima

Preporuke za zdravstvene radnike koji su bili u nezaštićenom kontaktu (bez maske/odgovarajuće zaštitne opreme) sa COVID-19 pozitivnim pacijentima

Novosti - skbm.ba
25. svibnja 2020.
 • OPĆA IZJAVA O POLITICI

Postoji datirana i dokumentirana Procedura za zdravstvene radnike koji su bili u nezaštićenom kontaktu (bez maske/odgovarajuće za zaštitne opreme) sa COVID-19 pozitivnim pacijentima.

 • PODRUČJE PRIMJENE

Sve organizacijske jedinice Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar.

 • DISTRIBUCIJA I NADZOR

Predstojnici/pročelnici/voditelji/glavne medicinske sestre/tehničari, medicinske sestre/tehničari za poslove poboljšanja kvalitete /Klinika/Zavoda/Službi/Centra dužni su upoznati radnike sa ovom Procedurom.

Ova Procedura mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim radnicima SKB Mostar.

Predstojnici/pročelnici/voditelji/glavne medicinske sestre/tehničari, medicinske sestre/tehničari za poslove poboljšanja kvalitete / Klinika/Zavoda/Službi/Centara dužni su kontinuirano provjeravati pravilnost primjene ove Procedure.

 • PROCEDURA

Zdravstveni radnik u kontaktu

 • Zdravstveni radnik koji trenutno nema simptome, a bio je u kontaktu s laboratorijski dokazanim COVID-19 slučajem u ili izvan bolnice, a nije koristio primjerenu (propisanu) opremu za osobnu zaštitu. Rizik od infekcije ovisi o stupnju i duljini izloženosti.

Definicija kontakata:

 • Zdravstveni radnik koji je bez propisane zaštitne opreme imao direktan kontakt sa zaraznim sekretima COVID -19 pozitivnih pacijenata (npr. ukoliko je pacijent kihnuo na njega, diranje iskorištenih papirnatih maramica a da nakon toga nije uslijedila pravilna higijena ruku).
 • Zdravstveni radnik koji je imao nezaštićen kontakt s COVID-19 pozitivnim pacijentom u razmaku manjem od 2 metra i duže od 15 minuta.

Mjere nakon nezaštićenog kontakta s COVID-19 pozitivnim pacijentom u slučaju niskog rizika prema stratifikaciji rizika:

 • Aktivno praćenje tjelesne temperature te simptoma respiratorne infekcije kroz 14 dana;
 • Zdravstveni radnik može nastaviti raditi dok god nema simptoma i dok:
 • Nosi kiruršku masku u bliskom kontaktu s pacijentima i  drugim zdravstvenim radnicima (<2 m);
 • Dok provodi pravilnu higijenu ruku.

Mjere van radnog mjesta:

Zdravstveni radnik treba izbjegavati okupljanja i gužve, a drugih ograničenja nema dok god je asimptomatičan.

Pojava akutnih respiratornih simptoma i /ili temperature:

 • Brz pristup COVID-19 testiranju i rezultatima istog.
 • Može nastaviti raditi ako je test negativan, a simptomi blagi.

Ukoliko je pozitivan – posebne odredbe.

STRATIFIKACIJA RIZIKA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Prilikom procjene rizika utvrditi: trajanje izloženosti, kliničke simptome pacijenta, je li pacijent nosio masku za lice, je li tijekom postupka s pacijentom bilo generiranja aerosola i vrsta opreme za osobnu zaštitu koju je koristilo zdravstveno osoblje.

Stratifikacija rizika

Kratke interakcije imaju manje vjerojatnosti da će rezultirati prijenosom, međutim važni su klinički simptomi pacijenta i vrsta interakcije (npr. je li pacijent kašljao izravno u lice ZD-a).

Primjeri kratkih interakcija uključuju: kratki ulazak u bolesničku sobu bez izravnog kontakta s pacijentom ili njegovim izlučevinama, kratki razgovor za trijažnim stolom s pacijentom koji nije nosio masku za lice.

Izloženost visokog rizika odnosi se na zdravstvenog djelatnika koji je imao dulji bliski kontakt s  COVID-19 pacijentom  koji nije nosio masku za lice, a zdravstveni djelatnik nije nosio propisanu zaštitnu opremu.

Biti prisutan u sobi za postupke koji stvaraju aerosole ili tijekom kojih je respiratorna sekrecija vjerojatno slabo kontrolirana (npr. kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, ekstubacija, bronhoskopija, terapija s nebulizatorom, indukcija ispljuvka na pacijentima s COVID-19) kada  zdravstveni djelatnik nije nosio propisanu zaštitnu opremu, također se smatraju visokorizičnim.

Pristup testiranju, kao i samoizolaciji kod zdravstvenih djelatnika:

 • Ukoliko je zdravstveni radnik primarni kontakt s osobom sa dokazanim ili visoko suspektnim COVID-19, bez ikakvih simptoma te bolesti, preporuča se mjera samoizolacije te ga nije potrebno testirati na COVID-19.
 • Ukoliko se za vrijeme samoizolacije zdravstvenog djelatnika pojave bilo kakvi simptomi bolesti (vrućica ili respiratorne tegobe), preporuča se testiranje na COVID-19.
 • Ukoliko zdravstveni djelatnik koji je bio u kontaktu s osobom koja ima dokazanu ili visoko suspektnu infekciju COVID-19, za vrijeme samoizolacije u trajanju od 14 dana, nije razvio simptome bolesti, potrebno je testirati na COVID-19 na kraju iste. Dovoljan je jedan test s negativnim rezultatom za završetak samoizolacije te vraćanje na radno mjesto.
 • Ukoliko je zdravstveni djelatnik zbog razvoja simptoma bolesti testiran i pozitivan na COVID-19, mora proći barem sedam (7) dana od završetka simptoma, te po negativnom nalazu djelatnik se može vratiti na radno mjesto. Na posao se ne može vratiti ako je boravio kraće od propisanih 14 dana izolacije.
 • Zdravstveni radnici upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a koji tijekom samoizolacije nisu razvili nijedan simptom COVID-19 bolesti (asimptomatski tijekom samoizolacije), na svoje radno mjesto se mogu vratiti nakon provedenog testiranja 14-og dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata testiranja.
 •  REVIZIJA

Revizija ove Procedure provodi se svake tri (3) godine.

Stupanjem na snagu ove procedure, prestaje važiti procedura broj 2177/2/20 od 30.03.2020.godine.