Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljntjeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave Aparata za hemodi jalizu za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu SKB Mostar: LOT 2 – Aparat za hemodijalizu ,,TIP 2″

Za najpovoljntjeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave Aparata za hemodi jalizu za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu SKB Mostar: LOT 2 – Aparat za hemodijalizu ,,TIP 2″

Novosti - skbm.ba
30. ožujka 2020.