Home  /  Novosti i obavijesti  /  Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Novosti - skbm.ba
12. ožujka 2020.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA

M O S T A R

Krizni stožer

Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Broj:1811/3/20

Mostar,11.03.2020.

         Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom imenovan Rješenjem Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, broj 984/2/20 od 05.02.2020. godine, sukladno ovlastima iz točke II. navedenog Rješenja, te sukladno Naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ broj:06-02-33-301-29/20 od 09.03.2020.godine, donosi slijedeću:

– N A R E D B U –

    I                                                        

Obustavljaju se redovni specijalističko-konzultativni pregledi i bolnički prijemi, kao i hladni operacijski program. 

Neophodni specijalističko-konzultativni pregledi i prijemi obavljaju se po procjeni specijalista temeljem Odluke Kriznog stožera SKB Mostar o urgentnim stanjima za koje je neophodan prijam i specijalistička intervencija koja je sastavni dio ove naredbe.

Zakazani specijalističko-konzultativni pregledi i prijemi otkazuju se telefonski uz procjenu zdravstvenog stanja pacijenta putem razgovora.

Rok: Odmah

II

Prijam hitnih pacijenata u SKB Mostar odvija se preko CUM-a po utvrđenoj proceduri.

Ambulante polikliničke djelatnosti koriste se za prijam hitnih pacijenata, te se zatvaraju i dvije male OP sale u istu svrhu.

Rok: Odmah

        III

Klinika za onkologiju nastavlja rad s pacijentima  na način da se smanji protok pacijenata, a po potrebi i izvrši izmjenu načina rada u dvije smjene.

Rok: Odmah

IV

Klinički zavod za radiologiju obustavlja hladne dijagnostičke pretrage, osim za bolesnike sa malignim oboljenjima gdje se postupa po ustaljenom algoritmu.

Rok: Odmah

V

Klinika za infektivne bolesti vrši prijam samo urgentnih infektoloških stanja, a u slučaju sumnje na COVID-19 prijam se vrši po utvrđenoj proceduri.

Rok: Odmah

VI

Zabranjuju se posjeti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.                   

Rok : Odmah

VII

Zadužuju se voditelji svih organizacijskih jedinica SKB Mostar, da organiziraju rad klinika/odjela/zavoda/službi, a po uputama Kriznog stožera SKB Mostar.

Rok: Odmah

                                                                               VIII

Ova  Naredba stupa na snagu danom donošenja.

      Predsjednik Kriznog stožera

                                                                                                 Prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr. med.

Dostaviti:                                                                                                     

1.Svim klinikama / zavodima/službama

2.Kriznom stožeru

3.Domovima zdravlja HNŽ,ZHŽ

4.Županijska bolnica „dr. fra Mihovil Sučić“ Livno

5.Pismohrani

Download