Home  /  Novosti i obavijesti  /  ACCU-CHEK edukacija i donacija Kliničkom odjelu za endokrinologiju, reumatologiju i imunologiju SKB Mostar

ACCU-CHEK edukacija i donacija Kliničkom odjelu za endokrinologiju, reumatologiju i imunologiju SKB Mostar

11. veljače 2020.

Od 25. do 29. studenoga 2019. djelatnici SKB Mostar sa Kliničkog odjela za endokrinologiju, reumatologiju i imunologiju su boravili u Zagrebu na Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb kako bi usvojili principe edukacije pacijenata oboljelih od dijabetesa prema strukturiranom “Duesseldorfskom modelu” kojeg je razvio prof. Michael Berger sa suradnicima u Njemačkoj, a čiji je Roche vlasnik.

Ova vrsta edukacije pacijenata je priznata kao standardizirani oblik edukacije osoba sa dijabetesom u svijetu. Program se primjenjuje u mnogim europskim zemljama, a prilagođen je i za BiH.

Čast nam je obavijestiti Vas da u našoj ustanovi zdravstveni radnici imaju srebrne Roche certifikate za provođenje edukacije za osobe sa šećernom bolesti na intenziviranoj inzulinskoj terapiji .

30. siječnja 2020. upriličena je svečana primopredaja Roche edukacijskih materijala. Predstavnici firme Farmavita d.o.o. uručili su Accu-Chek edukacijski set osoblju Kliničkog odjela za endokrinologiju, reumatologiju i imunologiju koji će pomoću navedenih materijala prenositi znanje pacijentima na strukturiran, interaktivan i slikovit način.

Pacijenti koji se liječe u SKB Mostar će od veljače 2020. imati mogućnost proći ovu vrstu edukacije kroz dnevnu bolnicu te usvojiti potrebna znanja kako bi se na najbolji mogući način mogli brinuti o sebi, a sve u svrhu povećanja kvalitete života, uspješnog samozbrinjavanja i posljedičnog smanjenja troškova liječenja. Po završetku edukacije pacijenti će moći dobiti knjigu koja prati edukaciju kao i aparat za mjerenje glukoze u krvi proizvođača Roche.