Home  /  Novosti i obavijesti  /  Centar za medicinsku edukaciju organizira 2. MEĐUNARODNU ŠKOLU MEDICINSKOG ISTRAŽIVANJA I PISANJA

Centar za medicinsku edukaciju organizira 2. MEĐUNARODNU ŠKOLU MEDICINSKOG ISTRAŽIVANJA I PISANJA

30. siječnja 2020.

CME MEDICAL UPGRADE – Centar za medicinsku edukaciju “Medicinska
nadgradnja” organizira 2. MEĐUNARODNU ŠKOLU MEDICINSKOG ISTRAŽIVANJA I PISANJA, 30. I 31. MAJA/SVIBNJA 2020.GODINE U HOTELU HOLIDAY, KONGRESNI CENTAR, SARAJEVO.

Organizator škole je CME MEDICAL UPGRADE – Centar za medicinsku
edukaciju “Medicinska nadgradnja” (cmemuinfo@gmail.com).
Cilj škole je na zanimljiv i interaktivan način upoznati sudionike s
najvažnijim informacijama vezanim za planiranje istraživanja, pisanje
i objavljivanje  stručnih radova i originalnih naučnih članaka u
indeksiranim časopisima (časopisima sa impakt faktorom). Znanje i
vještine u istraživanju i pisanju sudionicima Škole prenose izuzetni
stručnjaci u toj oblasti.

Renomirana voditeljica Škole prof.dr Livia Puljak, i predavači
svrstavaju ovu Školu među značajne stručne skupove u Bosni i
Hercegovini i regiji.

Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja namijenjena je
doktorima medicine, svih subspecijalizacija i specijalizacija, kao i
specijalizantima te doktorima stomatologije, magistrima farmacije i
doktorima veterinarske medicine, studentima medicine i stomatologije,
zdravstvenih fakulteta i visokih zdravstvenih škola.