Home  /  Novosti i obavijesti  /  Održan 2. znanstveni BH Cochrane simpozij

Održan 2. znanstveni BH Cochrane simpozij

17. siječnja 2020.

Znanstveni BH Cochrane simpozij pod nazivom “Cochrane za sve” koji je okupio veliki broj stručnjaka iz BiH i Hrvatske, održao se u petak 17. siječnja u Mostaru, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Cochranea BiH. Cilj je skupa zdravstvenim radnicima, pacijentima i donositeljima strateških odluka u zdravstvu osigurati bolje razumijevanje djelokruga Cochranea na globalnoj i lokalnoj razini.

Cochrane Bosne i Hercegovine, kao podružnica hrvatskog Cochranea, svjetskog je ranga i zastupljen je na svim kontinentima.  

“Drago nam je da u Mostaru organiziramo drugi po redu znanstveni BH Cochrane simpizij s predavačima, predstavnicima Cochranea iz Hrvatske. Cilj je simpozija svim zdravstvenim djelatnicima, pacijentima i osiguravateljima kvaliteta zdravlja u našem društvu predstaviti važnost Cochrane organizacije, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini”, izjavila je na konferenciji za novinare uoči simpozija doc.dr.sc. Svjetlana Grgić u ime Organizacijskog odbora.

Predstojnica Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB-a Mostar, prof.dr.sc. Vajdana Tomić kazala je kako je promicanje Cochranea promicanje dobre prakse te kako se danas, u suvremenoj medicini, bez Cochranea ne može raditi dobra medicina.

“Ovo je, osim za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i dobru kliničku praksu, utemeljenu na dokazima, iznimno važno i za naše fakultete, prvenstveno Medicinski jer je to prilika za naše mlade liječnike, buduće doktorante da svoj znanstveno istraživački rad realiziraju u Cochraneu”, dodala je Tomić.

Predavačica na simpoziju, doc.dr. sc. Irena Zakarija Grković iz Splita pojasnila je kako je Cochrane međunarodna organizacija koja ima preko 79 tisuća članova i podržavatelja iz 130 zemalja svijeta, među kojima su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, što je, po njezinom mišljenju, zaista jedno veliko priznanje, čast, privilegija i prilika za širenje načela Cochranea, a to je promicanje medicine utemeljene na dokazima.

 “Pod dokazima se misli na pouzdane znanstvene dokaze, a znamo da su najpouzadiniji znanstveni dokazi sustavni pregledni članci. Cilj nam je pomoći kolegama u BiH da promiču tu ideju, odnosno da se odluke u zdravstvu donose upravo na tim najpouzdanijim znanstvenim dokazima”, kazala je Zakrija Grković na konferenciji za novinare.  

Pritom je naglasila i ekonomski aspekt Cochranea.

“Često se nepotrebno koriste lijekovi i provode se intervencije za koje nema znanstvenih dokaza, a koje ne samo da opterećuju državni proračun, nego mogu biti potencijalno opasne za pacijente. Potrebno je da sve što se u zdravstvu koristi bude dokazano i korisno i pritom neštetno za naše pacijente”, utvrdila je Zakarija Grković.  Na simpoziju kao predavačica sudjelovala je i dr.sc. Tina Poklepović Peričić iz Splita koja je novinarima kazala kako Cochrane velike napore ulaže u educiranje pacijenata na način da potiče komunikaciju između liječnika i pacijenta, kako bi pacijenti postali aktivni i odgovorni sudionici u odlučivanju o zdravlju.

“Obzirom da je 21. stoljeće prepoznato kao stoljeće pacijenta u tom se smislu ulaganje u zdravlje promatra kroz perspektivu ulaganja u znanje. Jedno educirano građanstvo prepoznaje se kao pokretačka snaga svih demokratskih društava i u tom smislu educiramo pacijente, ali i širu javnost kroz razne izvore”, kazala je Poklepović Peričić.

Po njezinim riječima, vrlo je važno da pacijenti znaju što i kada pitati kako bi ih se na taj način potaklo na komunikaciju s liječnikom.  

Cochrane Bosna i Hercegovina službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska. Riječ je o globalnoj neovisnoj mreži profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja – izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda.