Home  /  Novosti i obavijesti  /  Posjeta SKB-u u okviru misije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Posjeta SKB-u u okviru misije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

4. studenoga 2019.

U posjeti Sveučilišnoj Kliničkoj bolnici Mostar boravio je
prof. dr. Mannudeep Kalra, specijalist torakalne radiodijagnostike te
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard (SAD), i
gospodin Dean Pekarović, iz Sveučilišnog kliničkog centra Ljubljana
(Slovenija).
Oni su u okviru misije Međunarodne agencije za atomsku energiju
(IAEA), a u sklopu projekta BOH9010 “Strengthening Infrastructure for
Radiation Protection of Patients in Medical Exposure”, posjetili
Klinički zavod za radiologiju, gdje ih je uposlenicima predstavio
predstojnik Kliničkog zavoda za radiologiju, doc. dr. sc.  Miro Miljko,
dr. med.
Suradnici projekta ispred SKB Mostar su djelatnici Centra za
medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, na čelu sa voditeljem centra,
Stipom Galićem, mag. fizike.
„Cilj misije jeste promocija kulture sigurnosti pacijenata u
radiološkim postupcima, upoznavanje liječnika i radiografskih tehnologa
Kliničkog zavoda za radiologiju sa ciljevima projekta te praktični rad u
cilju ostvarivanje istih”, izjavio je predstojnik Kliničkog zavoda za
radiologiju.

Dodao je da je naglasak rada prilagođavanje protokola oslikavanja sa ciljem smanjivanja pacijentnih doza, zadržavanja kvalitete oslikavanja i bolja iskoristivost radiografskih uređaja.
Ovo je drugi posjet prof. Kalre Mostaru.
Bitno je istaknuti da SKB Mostar ima značajnu suradnju sa IAEA.
Početkom ove godine naša bolnica dobila je donaciju u iznosu od 135.000
eura za kupovinu opreme koja se koristi u radioterapiji i radiodijagnostici.